ZIEHMITTEL E 42

POPIS 

U tohoto výrobku se jedná o základní emulzi přírodního tuku ve vodě. Jako pomocný emulzní prostředek se užívá zelené mýdlo (olean draselný), které nepoškozuje životní prostředí. ZIEHMITTEL E 42 neobsahuje minerální oleje. 

Biologická odbouratelnost po 28 dnech při 20°C (podle OECD - směrnice č. 301 D „Ready Biodegradibility: Closed Bottle Test“) činí 84,5% což znamená, že ZIEHMITTEL E 42 lze posuzovat jako dobře odbouratelný. 

Při dalším zředění vodou zůstává zachován jako stabilní emulze. Části opracované prostředkem ZIEHMITTEL E 42  lze lehce vyčistit vodou (případně po přidání alkalického čistidla).

 

POUŽITÍ 

ZIEHMITTEL E 42  je používán například při: 

·       tažení a stříhání částí tlumičů zvuku z uhlíkatých ocelí (koncentrace ve vodě 6-50%), 

·       tažení upevňovacích dílů uhlíkatých ocelí pro motorová vozidla (koncentrace ve vodě 10%), 

·       ohýbání trubek za studena ze stavebních ocelí, žáruvzdorných stavebních ocelí, nerezových ocelí a ocelí odolných vůči kyselinám (koncentrace ve vodě 80%). 

Technické parametry

Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12

 

ZIEHMITTEL E 42

Zkušební metoda

Jakost - vzhled

 

pastovitý až tekutý / bílý

 

Klid - penetrace

0,1 mm

přes 400

DIN ISO 2137

Protikorozní vlastnosti

10 % emulze

 5 % emulze

 

stupeň koroze

stupeň koroze

 

2

2-3

 

DIN 51 360, část 1

DIN 51 360, část 2

Hodnota pH 50% obj. emulze

 

9,2

DIN 51 369