ZERICE S

POPIS 

ZERICE S jsou oleje pro chladící kompresory, formulované na bázi syntetických uhlovodíků typu alkylátů a neobsahují žádné přísady. 

Jsou mísitelné v libovolném poměru s oleji pro chladící kompresory vyrobenými na základě ropných olejů. Úkolem těchto olejů je v přítomnosti chladiva mazat hnací ústrojí kompresorů a odvádět kompresní teplo. Z toho vyplývající aplikační problémy jsou u šroubových kompresorů dále prohloubeny v důsledku chlazení vstřikováním oleje. 

K charakteristickým kvalitativním znaků olejů ZERICE S patří: 

·       Velmi nízká tvorba koksu při jejich termickém přetížení.

·       Vynikající termická stabilita za přítomnosti chladiva typu R 12, na bázi halogenderivátů uhlovodíků.

·       Velmi dobrá oxidační stabilita.

·       Obzvláště dobrá rozpustnost alkalických reakčních produktů (oxidovaných uhlovodíků a čpavku).

 Oleje ZERICE S jsou značkové produkty mezinárodní organizace ESSO a jsou dostupné v celém světě.

POUŽITÍ 

Na základě svých mimořádných kvalitativních parametrů překrývají oleje pro chladící kompresory ZERICE S značně obě oblasti aplikací analogických olejů na ropné bázi, tj. KA i KC.

·       Skupina KA: v chladících zařízeních pracujících se čpavkem se převaha těchto syntetických olejů projevuje zvláště zřetelně  jen nepatrnou tvorbou usazenin a minimálními úsadami koksu na ventilech. Oleje ZERICE S plní svojí úlohu mazání a chlazení kompresoru i při časově omezeném termickém přetížení  zařízení, čímž podstatně snižují náklady na údržbu. 

·       Skupina KC: u zažízení, které pracují s chladivy na bázi halogenovaných uhlovodíků, se především chemická stabilita těchto olejů při vysokých kompresních teplotách. Zabraňuje se tak rozkladu chladiva a s tím spojené korozi i tvorbě koksu. 

Na základě vynikající rozpustnosti v chladivech na bázi halogenderivátů uhlovodíků jsou oleje ZERICE S vhodné i pro aplikaci při nízkých teplotách, zvláště v případech, kdy pro nedostatečné odloučení oleje se jeho část dostává do výparníku. V takovém případě nedojde ve výparníku k žádnému oddělení fází olej/chladivo, takže problémy s vracením oleje, typické pro mazivo na ropné bázi, u těchto olejů nevznikají. 

Rozsah uplatnění při nízkých teplotách je omezen konstrukčními hledisky odpovídající zařízení. 

Oleje ZERICE S se osvědčily v rotačních kompresorech s oběžnými písty, šroubových, pístových a turbokompresorech. 

Oleje ZERICE S jsou používány v masokombinátech, mrazírnách, pivovarech, chladících lodích a ve velkých průmyslových chladících zařízeních.

 

 

Použití ZERICE S 68 a S 100 doporučují vedoucí výrobci chladících zařízení, např. 

·       GHH

·       Linde

·       Stal-Astra

·       Sabroe

·       Sümak

·       Aerzener 

 

 

 Kvalitativní standardy:

 

Oleje ZERICE S překračují základní požadavky podle DIN 51 503:

·        Skupiny KA „Oleje pro čpavek podle DIN 8960 jako chladivo“

·       Skupiny KC „Oleje pro halogenové uhlovodíky podle DIN 8960 jsko chladivo“

 

Technické parametry

 

 

 

 

Zkušební metoda

Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12

ZERICE S

 

46

68

100

 

Kinematická viskozita

 

 

 

 

DIN 51 562

při 100 °C 

mm2/s

5,7

6,5

8,1

při 40 °C

mm2/s

48

64

98

Hustota při 15 °C

kg/m3

865

870

870

DIN 51 757

Bod vzplanutí o.k. (Clev.)

°C

172

186

196

DIN ISO 2592

Bod tuhnutí

°C

-36

-33

-30

DIN ISO 3016

Anilinový  bod

°C

71

73

75

DIN EN 56, postup A

Neutralizační číslo (S)

mg KOH/ g

< 40,0

DIN 51 558, část 3

Neutralizační číslo (wis)

mg KOH/ g

Neutrální

DIN 51 558, část 3

Číslo zmýdelnění

mg KOH/ g

0,1

DIN 51 559

Popel (oxidový)

g/ 100 g

< 10,0

DIN EN 7

Koroze na mědi

Stup. koroze

1 - 100 A 3

DIN 51 759

Schopnost tečení v U-trubce

°C

-18

-19

-14

DIN 51 568

Stálost při použití freonu R 12

h

> 021

DIN 51 593

Označení

 

KC 46

KC 68

KC 100

DIN 51 503

ISO - Viskozitní klasifikace

ISO VG

46

68

100

DIN 51 519