ZERICE

POPIS 

Na základě svojí dobré, přirozené stability proti oxidaci a tekutosti při nízkých teplotách jsou oleje ZERICE mimořádně výhodné pro mazání a chlazení kompresorů chladících zařízení pracujících s různými kapalnými i plynnými chladivy. 

ZERICE jsou formulované na základě velmi kvalitních naftenických selektivních rafinátů a jsou určené pro chladící kompresory pracující s čpavkem jako chladivem. 

POUŽITÍ 

·       ZERICE 15 a 22 pro chlazení a mazání pístových kompresorů pracujících s kapalným, nebo plynným čpavkem, jako chladivem v kapalné či plynné formě.

·       ZERICE 46 a 68 pro chlazení a mazání rotačních, pístových a turbokompresorů pracujících s čpavkem jako chladivem v kapalné či plynné formě.  

Kvalitativní standardy: 

·       Oleje ZERICE překračují základní požadavky podle DIN 51 503 „Oleje pro chladící kompresory“ pro skupinu KA.

 

Technické parametry

Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12

 

 

 

 

 

Zkušební metoda

ZERICE

 

15

22

46

68

 

Kinematická viskozita

při 20 °C 

při 40 °C

 

mm2/s

mm2/s

 

33

14

 

51

21

 

168

44

 

230

65

DIN 51 562

Hustota při 15 °C

kg/m3

880

885

888

894

DIN 51 757

Bod vzplanutí o.k.

°C

160

160

204

224

DIN ISO 2592

Bod tuhnutí

°C

-51

-48

-42

-36

DIN ISO 3016

Neutralizační číslo

mg KOH/ g

< 0,04

DIN 51 558, část 3

Číslo zmýdelnění

mg KOH/ g

0,1

DIN 51 559, část 2

Popel (oxidový)

g/ 100 g

< 0,01

DIN EN 7

Označení

 

KAA 15

KAA 22

KAA 46

KAA 68

E DIN 51 503

ISO -viskozitní klasifikace

ISO VG

15

22

46

68

DIN 51 519