WALZOEL SFM 132

Emulgovatelný válcovací olej k válcování oceli

POPIS 

Jedná se o vodou mísitelnou chladící a mazací kapalinu formulovanou na základě velmi kvalitního ropného rafinátu, speciálních vysokotlakých přísad (EP) a dalších aditiv aktivních v procesu válcování. Je určená přednostně pro beztřískové tváření kovů. Pro výrobu emulze a její vlastnosti je význačné:

·       snadno se vytváří a kapalina je  emulgována beze zbytku, 

·       mléčně bílý vzhled 

·       vynikající chladící schopnost 

·       S ohledem na použité přísady - schopnost přenášet velké tlaky 

·       minimální tendence k tvorbě pěny 

·       kvalitní ochrana zpracovávaných materiálů proti korozi a zabezpečení kvalitního povrchu válcovaných svazků obecně,

 ·       vysoká hydrolytická stabilita použitých komponentů a s tím související dlouhá životnost emulze.

 

POUŽITÍ 

WALZOEL SFM 132 se používá pro: 

·       Válcování za studena železných kovů. 

·       Válcování barevných kovů 

·       Třískové obrábění barevných kovů a hliníku 

Kvalitativní standardy: 

Produkt svým složením splňuje požadavky předpisu TRGS 611. 

Doporučené koncentrace v obj. %: 

·       Válcování oceli 2-4% 

·       Válcování barevných kovů 4-8% 

·       Třískové obrábění 5-8%

 

 

 

Technické parametry

Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12

Zkušební metoda

WALZOEL SFM 132

 

Vzhled

čirý,hnědy

visuálně

Kinematická viskozita při 40 oC

mm2 / s

42

 DIN 51 562

Hustota při 15 oC

kg / m3

900

DIN 51 757

Bod vzplanutí u.k. (Clev.)

oC

190

DIN ISO 2592

Bod tuhnutí

oC

- 9

DIN ISO 3016

Popel (síranový)

g/100 g

0,5

DIN 51 575

Číslo zmýdelnění

mg KOH/ g

25

DIN 51 559

Číslo kyselosti (s)

mg KOH/ g

4

DIN 51 558

Hodnoty platné pro 4% emulze produktu ve vodě o tvrdosti10°dH

Vzhled

mléčně bílá

visuálně

Hodnota pH

 

7,5

DIN 51 369

Doba rozpadu pěny

min.

< 1

Postup ESSO

Stabilita emulze po 24 hod.

Nepatrná olejová vrstva

Postup ESSO