WALZOEL SBM 130

Emulgovatelný válcovací olej k válcování barevných kovů

POPIS

Jedná se o vodou mísitelnou chladící a mazací kapalinu formulovanou na základě velmi kvalitního ropného rafinátu, speciálních vysokotlakých přísad (EP) a dalších aditiv aktivních v procesu válcování. Je určená pro beztřískové tváření kovů. 

Pro tvorbu emulze a její vlastnosti je význačné:

·       snadno se vytváří a kapalina je  emulgována beze zbytku,

·       mléčně bílý vzhled

·       vynikající chladící schopnost

·       s ohledem na použité přísady - schopnost přenášet velké tlaky

·       minimální tendence k tvorbě pěny

·       kvalitní ochrana zpracovávaných materiálů proti korozi a zabezpečení kvalitního povrchu válcovaných svazků

 

·       vysoká hydrolytická stabilita použitých komponentů a s tím související dlouhá životnost emulze. 

POUŽITÍ

WALZOEL SBM 130 se používá pro:

·       Válcování za studena barevných kovů.

·       Poutnické válcování barevných kovů

·       Třískové obrábění barevných kovů 

Doporučené koncentrace v obj. %:

·       Válcování za tepla 1-3%

·       Válcování za studena 4-10%

·       Poutnické válcování 8-12%

·       Třískové obrábění 5-8%

 Kvalitativní standardy:

Produkt svým složením splňuje požadavky předpisu TRGS 611.

 

Technické parametry

 

 

Zkušební metoda

Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12

WALZOEL SBM 130

 

Vzhled

čirý,hnědý

visuálně

Kinematická viskozita při 40 oC

mm2 / s

28

 DIN 51 562

Hustota při 15 oC

kg / m3

887

DIN 51 757

Bod vzplanutí u.k. (Clev.)

oC

180

DIN ISO 2592

Bod tuhnutí

oC

-6

DIN ISO 3016

Popel (síranový)

g/100 g

0,4

DIN 51 575

Číslo zmýdelnění

mg KOH/ g

27

DIN 51 559

Neutralizační číslo

mg KOH/ g

3

DIN 51 558

Hodnoty platné pro 4% emulzi produktu ve vodě o tvrdosti10°dH

Vzhled

mléčně bílá

visuálně

Hodnota pH

 

8,2

DIN 51 369

Doba rozpadu pěny

min.

< 1

Postup ESSO