VERDICHTEROEL 3020, 3021 N, 3022 N

VDL 32, 100, 150

POPIS 

VERDICHTEROEL jsou vysoce kvalitní kompresorové oleje formulované na ropné bázi. Jsou přednostně určené pro použití ve stacionárních, ale mohou být též použité u mobilních kompresorů. Pro výrobu těchto kompresorových olejů jsou používané vysoce rafinované úzké ropné frakce, jejichž vynikající oxidační stabilita, tudíž nepatrný sklon k tvorbě koksu je zabezpečen přídavkem vybraných inhibitorů oxidace a koroze. 

Uvedené kompresorové oleje byly především vyvinuté  pro stacionární systémy zásobování stlačeným vzduchem, které mají sklon k vytváření koksových úsad v navazujícím potrubním rozvodu. V takových zařízeních za provozních podmínek charakteristických nízkými rychlostmi proudění, olej stržený vzduchem sedimentuje v kapsách, v obloucích, ve slepých a nízkých ramenech potrubí. Oleje nikoliv speciálně formulované pro takové podmínky, např. vyrobené z širokých frakcí a s vysokou koncentrací aditiv, oxidují a tvoří koks (tzv. Heat-soaking). 

Podstatné výhody produktu VERDICHTEROEL se projeví při použití v takových systémech, kde z konstrukčních nebo provozních důvodů dochází často k překročení rosného bodu vzduchu. Na základě vynikající schopnosti těchto olejů odloučit vodu, nedochází k vytváření viskózních emulzí, které představují příčinu příliš dlouhé přítomnosti oleje v horkých částech potrubí navazujícího na kompresor.

 Této skutečnosti lze s výhodou využít především ve vícestupňových kompresorech, vybavených mezi jednotlivými stupni vodním chlazením. 

VERDICHTEROEL 3020, 3021 N a 3022 N jsou s výhodou použitelné také v rotačních kompresorech s chlazeným nastřikováním oleje, ale vždy v souladu s viskozitou předepsanou výrobcem kompresoru. V případech, kde jsou problémy s tvorbou koksových úsad přímo v kompresoru, je preferována aplikace olejů KOMPRESSOROEL 30 a 40. 

Pokud i přes použití olejů VERDICHTEROEL  dochází v navazujících potrubních systémech k tvorbě koksu, musejí být bezpodmínečně realizovány konstrukční úpravy odpovídající zásadám předpisu VGB 16 nebo ISO 5388 (Stationary air compressors-Safety rules and code of practice), neboť tvorba koksu významně zvyšuje riziko výbuchu. 

Kvalitativní standardy

Oleje VERDICHTEROEL:

·       Překračují minimální požadavky DIN 51 506 „Mazací oleje VDL“

·       Překrývají minimální požadavky DIN 51 506 „Mazací oleje VBL  a VCL“  

POUŽITÍ:

Oleje VERDICHTEROEL jsou určené pro použití v pístových a rotačních kompresorech vzduchu s tlakovým prostorem mazaným olejem, do kompresních teplot 220 °C.


Tyto oleje jsou především používány v následujících zařízeních a průmyslových odvětvích: 

·       Stacionárních zařízeních se zásobníky stlačeného vzduchu, např. ve sklářském průmyslu

·       Stacionárních zařízeních s potrubním systémem, např. rozvody stlačeného vzduchu v montážních halách a dílnách

·       Mobilních kompresorech vzduchu

·       Vývěvách 

Při aplikaci olejů VERDICHTEROEL je nutné přísně respektovat doporučení výrobce kompresoru. 

Pro VERDICHTEROEL 3020, 3021 N a 3022 N jsou k dispozici výsledky zkoušek z TÜV Essen (Technischer Überwachungsverein), které dokládají, že tyto kompresorové oleje splňují požadavky na mazací oleje VDL podle DIN 51 506.

 

 

 

 

Technické parametry

 

 

 

 

Zkušební metoda

Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12

VERDICHTEROEL

 

3020

3021N

3022N

 

Kinematická viskozita

 

 

 

 

DIN 51 562

při 40°C

mm2/s

30

95

156

při 100 °C

mm2/s

5

11

14

Hustota při 15 °C

kg/m3

880

880

900

DIN 51 757

Bod vzplanutí (o.k.)

°C

210

250

250

DIN ISO 2592

Bot tuhnutí

°C

-18

-15

-15

DIN ISO 3016

Neutralizační číslo (s)

mg KOH/ g

0,1

0,07

0,07

DIN 51 558, část 1

Neutralizační číslo (w)

mg KOH/ g

neutrální

DIN 51 558, část 1

Popel síranový

g/ 100 g

< 10,0

DIN 51 575

Obsah vody    

g/ 100 g

< 1,0

DIN ISO 3733

Destilační zbytek po oddestilování 80% oleje podle DIN 51 356: Conradsonův karbonizační zbytek

 

 

 

 

 

Kinematická viskozita při 40°C

 

 

 

 

 

 

% hm

0,04

0,15

0,36

DIN 51 551

 

 

 

 

 

 

 

mm2 /s

55

200

370

DIN 51 562

Conradsonův karbonizační zbytek po stárnutí za přítomnosti vzduchu a oxidu železa

 

 

 

 

 

% hm

1,8

0,85

0,93

DIN 51 352, část 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO-viskozitní klasifikace

ISO VG

32

100

150

DIN 51 519

Označení

 

VDL 32

VDL 100

VDL 150

DIN 51 506