UNIVIS HETG

Hydraulický olej šetrný k životnímu prostředí na bázi rostlinného oleje

POPIS 

UNIVIS HETG je hydraulický olej vyráběný z rostlinné suroviny. Na základě použité suroviny je ve srovnání s hydraulickými oleji na bázi ropy snadněji biologicky odbouratelný*. Kromě toho je zařazen mezi látky se stupněm ohrožení vod (WGK) 0. Při případných olejových haváriích je v důsledku těchto vlastností podstatně sníženo znečištění půdy a spodních vod.  

Velmi příznivá závislost viskozity na teplotě umožňuje uplatnění oleje v širokém rozmezí pracovních teplot. Dobré mazací vlastnosti poskytují značnou ochranu zařízení proti otěru.  

* (podle testu CEC-L-33-T-82)

 

POUŽITÍ 

UNIVIS HETG  je obecně použitelný jako hydraulický olej. Je vhodný především pro aplikace v ekologicky citlivých oblastech, např. v:

·       blízkosti řek, jezer a ve vodních ochranných pásmech,

·       zemědělství a lesním hospodářství. 

při použití je nutné respektovat předpisy výrobce týkající se hydraulických olejů šetrných k životnímu prostředí. 

Kvatlitativní standardy:

UNIVIS HETG splňuje svými mazivostně-technickými harakteristikami požadavky na hydraulické oleje HLP podle DIN 51 524, část 2.

Technické parametry

Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12

 

 

Zkušební metoda

UNIVIS HETG

 

 

 

Kinematická viskozita

při 0 °C

přI 40°C

přI 100°C

mm2/s

 

 

230

40

9

DIN 51 562, část 1

Viskozitní index

 

210

DIN ISO 2909

Hustota při 15 °C

kg/m3

920

DIN 51 757

Bod vzplanutí o.k. (Clev.)

°C

300

DIN ISO 2592

Bod tuhnutí

°C

-36

DIN ISO 3016

Protikorozní vlastnosti na oceli

Stup. koroze

0 - A

DIN 51 585

Koroze na mědi 3h/ 100°C

Stup. koroze

1-100 A 3

DIN 51 759

Deemulgační schopnost při 54°C

min

20

DIN 51 599

Schopnost oddělení vzduchu

min

1

DIN 51 381

FZG test, A/8.3/90:

Stupeň síly způsobující poškození

 

12

DIN 51 354, část 2