UNIREX N 2, 3

POPIS 

UNIREX N 2 a UNIREX N 3 jsou zeleně zbarvená, víceúčelová, vyskoteplotní plastická maziva určená pro mazání ložisek různých typů.

Jsou formulována na základě kombinace litného komplexního mýdla, ropného rafinátu a speciálně zvolených aditiv. Tato kombinace řadí maziva UNIREX N mezi špičkové technologické produkty.  

Plastická maziva  UNIREX N se vyznačují následujícími charakteristickými vlastnostmi: 

·       Velkou termickou stabilitou a stabilitou při hnětení:

Struktura a konzistence těchto plastických maziv zůstává zachována i při extrémně dlouhém mechanickém a termickém zatížení, v širokém teplotním rozmezí, což je zvláště podstatné při aplikačních teplotách nad 150oC. Plastická maziva umožňují bezporuchový provoz i při prodloužených lhůtách domazávání. 

·       Odolnost proti oxidaci:

Aby bylo zabráněno oxidaci za vyšších teplot, obsahují plastická maziva UNIREX N účinné inhibitory oxidace. 

·       Odolností proti působení vody a schoností zamezit korozi:

UNIREX N 2 a UNIREX N 3 jsou odolné proti vodě. Přísady obsažené v těchto plastických mazivech současně zabezpečují optimální ochranu mazaného kovového povrchu proti korozi.

 

 

 

Plastická maziva UNIREX N 2 a UNIREX N 3 patří mezi značkové produkty mez-inárodní organizace ESSO/ EXXON a jsou dostupné ve většině zemí světa. 

POUŽITÍ

Víceúčelová plastická maziva UNIREX N 2 a UNIREX N 3 jsou použitelná v následujícím rozmezí teplot:

UNIREX N 2: -30 až +155°C

UNIREX N 3 : -20 až +165°

Plastická maziva UNIREX N 2 a UNIREX N 3 jsou přednostně používány pro mazání valivých ložisek při vysokých zatíženích a otáčkách, např. v: 

·       Osvětlovacích dynamech, elektromotorech, generátorech

·       Centrifugách, nábojích jízdních kol, u vysouvacích ložisek spojek

·       V ložiskách pracujících při vysokých teplotách, např. v dmýchadlech, ventilátorech, pecních vozících, pro zařízení odvádějící spalné plyny, nebo v sušících aparátech. 

Kvalitativní standardy:

UNIREX N 2:

·       Splňuje požadavky DIN 51 825 na plastická maziva K 2 P-30.

·       Je označen podle DIN 51 502 jako plastické mazivo K 2 P-30. 

UNIREX N 3:

·       Splňuje požadavky DIN 51 825 na plastická maziva K 3 P-20.

·       Je označen podle DIN 51 502 jako plastické mazivo K 3 P-20.

·       Splňuje specifikaci Opel B 040 111.1

 

Povolení: 

UNIREX N 2:

·       MAN 284

·       TATRAKopřivnice a.s. (Typ T815)

UNIREX N 3:

·       Specifikace FORD ESA-M 1 C 165 A.

·       Norma MAN 284

·       BMW.

Technické parametry

 

 

 

Zkušební metoda

Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12

UNIREX N

 

2

3

 

NLGI - konzistenční stupeň

 

2

3

DIN 51 818

Penetrace po prohnětení

0,1 mm

280

235

DIN ISO 2137

Teplotní rozsah použití

°C

-30 až +155

-20 až +165

DIN 51 825

Zpevňovadlo

 

Litné komplexní mýdlo

Teplota skápnutí

°C

300

DIN ISO 216

Odolnost proti vodě

St. zhodnocení při  zkuš. teplotě

I.80

DIN 51 807, část 2

Zkouška na SKF zkušebním stroji s valivým ložiskem

°C

140

160

DIN 51 806

Postup B při zkuš. teplotě

Zkouška na čtyřkuličkovém stroji

 

 

 

 

Postup D Průměr vrchlíku

N

2400

2400

 

Postup E: Průměr vrchlíku

mm

0,7

0,7

DIN 51 350, část 4

 

mm

2

1,7

DIN 51 350, část 5

Test na Timkenově zkušebním stroji - zatížení

 

 

 

 

N

39

52

DIN E 51 434, část 3

Zkouška maziva na přístroji FAG FE 9 s valivým ložiskem,

 

 

 

DIN 51 821

postup 02-A / 1500/ 6000-120

 

 

 

postup 02-A / 1500/ 6000-150

F10 h / F50 h

 

 

postup 02-A / 1500/ 6000-160

F10 h / F50 h

- / -

600 / 1000

 

F10 h / F50 h

123 / 147

100 / 175

 

 

65 / 86

60 / 100

Tlak tečení při -20 °C

hPa (mbar)

1000

1400

DIN 51 805

Odolnost proti oxidaci

 

 

 

Pokles tlaku po 100 h při 100 °C

kPa

30

DIN 51 808

Zkouška na korozivnost (SKF Emcor Test)

Stup. koroze

0 a 0

DIN 51 802

Koroze na mědi

Stup. koroze

1 při 140

DIN 51 811

Obsah pevných mechanických nečistot větších než 25 mikrometr

mg / kg

< 02

DIN 51 813, modif.

Obsah vody

%hm

< 1,0

DIN ISO 3733

Odlučivost oleje při normální zkoušce - 7 dní při 40 °C

 

 

 

 

% hm

2

1

DIN 51 817

Působení na těsnící hmotu SRE-NBR 28 po 7 dnech při 100 °C - relat. změna objemu

 

 

 

DIN 53 538, část 3, DIN 53 521

 

9

7

%

6

4

Základový olej -Kinematická viskozita při 40 °C při 100 °C

mm2 / s (cSt)

115

DIN 562, část 1

Výkonová klasifikace

 

K 2 P-30

K 3 P - 20

DIN 51 826