THERMALOEL T

POPIS 

THERMALOEL T je velmi kvalitní olej pro přenos tepla vyráběný na bázi ropného oleje. Je určený pro nepřímý ohřev látek citlivých na teplotu. Je všeobecně používán tam, kde musí být vyloučeno místní přehřátí a termický rozklad ohřívaných látek. 

THERMALOEL T se vyznačuje dlouhou životností, vysokou termickou a oxidační stabilitou, nepatrným sklonem k tvorbě koksu. Je však třeba zajistit, aby při praktické aplikaci na žádném místě teplosměrného zařízení nedocházelo k jeho ohřátí nad 340 °C. Životnost se též podstatně zkrátí, pokud horký olej přichází do přímého kontaktu se vzduchem. 

Pro THERMALOEL T je typický příznivý průběh viskozity s teplotou, což znamená, že viskozita tohoto oleje se s teplotou mění jen málo. 

·      THERMALOEL T patří mezi značkové produkty ESSO. V zahraničí je analogický olej distribuován též pod označením ESSO - THERM 500 nebo CALORIA HT (USA). 

 

 

POUŽITÍ 

THERMALOEL T  je použitelný ve všech zařízeních pro přenos tepla, ve kterých pracovní teplota nepřekračuje 320 °C a teplota povrchového filmu 340 °C. 

THERMALOEL T se osvědčil v následujících průmyslových a živnostenských odvětvích: 

·       Zpracovávajících asfalty a dehet:

-ve skladech, překladištích a mísících zařízeních

-při výrobě střešních krytin. 

·       V chemickém průmyslu:

-ohřev reaktorů, autoklávů, sušiček.

-zařízení pro překládku viskózních materiálů

-výroba plastických hmot a surovin k produkci laků 

·       V textilním průmyslu:

-ohřev kalandrů 

·       V dřevařském průmyslu:

-sušící zařízení 

·       V průmyslu vyrábějícím papír a lepenky:

-ohřev sušících a kašírovacích válců 

Zařízení na přenos tepla musejí odpovídat požadavkům bezpečné práce. 

Kvalitativní standardy:

THERMALOEL T překračuje nároky DIN 51 522 „Waermetraegeroele Q (Oleje pro přenos tepla Q)“

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry

Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12

 

 

Zkušební metoda

THERMALOEL T

 

 

 

Kinematická viskozita

při 100 °C 

při 40 °C

při 0 °C

 

mm2/s

mm2/s

mm2/s

 

5,3

30

280

 

DIN 51 562

Hustota při 15 °C

             při 100 °C

kg / m3

kg / m3

868

asi 806

 

DIN 51 757

Metoda nestanovena

Bod vzplanutí u.k. (P.M.)

°C

210

DIN 51 758

Bod hoření

°C

315

DIN 51 794

Bod tuhnutí

°C

< -15

DIN ISO 3016

Číslo kyselosti (s)

mg KOH / g

< 0,03

DIN 51 558, část 1

Číslo kyselosti (w/s)

mg KOH / g

neutrální

DIN 51 558, část 1

Popel (oxidový)

g / 100 g

< 0,03

DIN EN 7

Koroze na mědi

Stup. koroze

1 - 100 A 3

DIN 51 759

Teplota varu při 1013 mbar

°C

asi 410

E DIN  51 383, část 1

Obsah pevných mechanických nečistot

g / 100 g

< 0,03

DIN 51 592

Obsah asfaltenů

% hm

< 0,05

DIN 51 595

Obsah vody

g / 100 g

< 0,1

DIN ISO 3733

Karbonizační zbytek podle Conradsona

% hm

< 0,01

DIN 51 551

Nejvyšší přístupná procesní teplota

°C

320

 

Nejvyšší přípustná teplota filmu

°C

340