THERMALOEL S

POPIS 

THERMALOEL S je velmi kvalitní nízkoviskózní olej pro přenos tepla, vyráběný na bázi ropného oleje. Je určený pro nepřímý ohřev látek citlivých na teplotu. Je všeobecně používán tam, kde musí být vyloučeno místní přehřátí a termický rozklad ohřívaných látek. 

Při respektování max. pracovní teploty a teploty povrchového filmu se THERMALOEL S  vyznačuje dlouhou životností, vysokou termickou a oxidační stabilitou a nepatrným sklonem k tvorbě koksu.  

THERMALOEL S patří mezi značkové produkty ESSO.  

POUŽITÍ 

THERMALOEL S je použitelný ve všech otevřených a uzavřených zařízeních pro přenos tepla, ve kterých pracovní teplota nepřekračuje 240 °C a teplota povrchového filmu 260°C  (tvorba parních bublinek).

 

THERMALOEL S se osvědčil v následujících průmyslových a živnostenských odvětvích: 

·       V chemickém průmyslu:

- ohřev reaktorů, autoklávů, sušiček.

-zařízení pro překládku viskózních materiálů

-výroba plastických hmot a surovin k produkci laků 

·       V textilním průmyslu:

-ohřev kalandrů 

·       V dřevařském průmyslu:

-sušící zařízení 

Zařízení na přenos tepla musejí odpovídat požadavkům bezpečné práce. 

Kvalitativní standardy:

THERMALOEL S překračuje nároky DIN 51 522 „Waermetraegeroele Q (Oleje pro přenos tepla Q)“ 

Technické parametry

Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12

 

 

Zkušební metoda

THERMALOEL S

 

 

 

Kinematická viskozita

při 100 °C 

při 40 °C

při 0 °C

 

mm2/s

mm2/s

mm2/s

 

2,2

8,5

48

 

DIN 51 562, část 1

Hustota při 15 °C

             při 250 °C (vypočítáno)

kg / m3

kg / m3

877

723

DIN 51 757

Metoda nestanovena

Bod vzplanutí o.k. (Clev.)

°C

146

DIN  ISO 2592

Bod vzplanutí u.k. (P.M.)

°C

140

DIN 51 758

Bod hoření

°C

340

DIN 51 794

Bod tuhnutí

°C

< -48

DIN ISO 3016

Číslo kyselosti (s)

mg KOH / g

< 0,03

DIN 51 558, část 1

Číslo kyselosti (wis)

mg KOH / g

neutrální

DIN 51 558, část 1

Popel (oxidový)

g / 100 g

< 0,01

DIN EN 7

Koroze na mědi

Stup. koroze

1 - 100 A 3

DIN 51 759

Teplota varu při 1013 mbar

°C

310

E DIN  51 383, část 1

Začátek destilace

°C

278

ASTM D 86 modif.

Kinematická viskozita 300 mm2/s při teplotě plnění a uvádění do provozu

°C

-25

 

Kinematická viskozita 5 mm2/s při nejnižší provozní teplotě

°C

58

 

Obsah pevných mechanických nečistot

g /100 g

< 0,03

DIN 51 592

Obsah asfaltenů

% hm

< 0,05

DIN 51 595

Obsah vody

g / 100 g

< 0,1

DIN ISO 3733

Karbonizační zbytek podle Conradsona

% hm

< 0,05

DIN 51 551

Nejvyšší přístupná procesní teplota

°C

240

 

Nejvyšší přípustná teplota filmu

°C

260