TEXTILMASCHINENOEL 22 B 

Olej pro textilní stroje, šetrný k životnímu prostředí 

POPIS

TEXTILMASCHINENOEL 22 B je olej pro textilní stroje vyrobený z rostlinného základového oleje.

Na základě vybraných rostlinných základových olejů a vhodné kombinaci aditiv je tento produkt biologicky rychleji odbouratelný (dle testu CEC-L-33-T-82) než běžné oleje pro textilní stroje. 

Použité přísady propůjčují produktu velmi dobré mazací vlastnosti a minimalizují opotřebení. Použitím oleje TEXTILMASCHINENOEL 22 B je možno snížit provozní teplotu oleje až na přibližně 15°C.

Dále přispívá TEXTILMASCHINEN-OEL 22 B ke klidnému chodu stroje. 

POUŽITÍ

TEXTILMASCHINENOEL 22 B se používá pro mazání textilních strojů.

 


Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12

 

 

Zkušební metoda

TEXTILMASCHINENOEL 22 B

 

 

 

Kinematická viskozita

při 100 °C 

při 40 °C

 

mm2/s

mm2/s

 

5,3

22

DIN 51 562

Viskozitní  index

 

200

DIN ISO 2909

Hustota při 15 °C

kg/m3

913

DIN 51 757

Bod vzplanutí (Clev.)

°C

215

DIN ISO 2592

Bot tuhnutí

°C

-18

DIN ISO 3016

Korozivní účinky na měď

st. koroze

1-100A3

DIN 51 759

Neutralizační číslo

mg KOH/g

0,1

DIN 51 558 díl 1

ISO viskozitní klasifikace

ISO VG

22

DIN 51 519