TERESSTIC GT EP

ISO VG 32, 46

 POPIS

 

Oleje TERESSTIC GT EP 32 a 46 jsou turbínové a oběhové oleje na minerální bázi. Obsahují přísady bez obsahu zinku, zmírňující opotřebení a zlepšující oxidační stabilitu.

 

POUŽITÍ

TERESSTIC GT EP 32 a 46 jsou obzvláště určeny pro dlouhodobé použití jako mazací a regulační oleje v plynových, parních a vodních turbínách  s převodovkami.   Kromě toho jsou určeny k mazání vzduchových kompresorů s nástřikem olje a k mazání průmyslových převodů s níkým až středním zatížením a jako hydraulická kapalina v hydraulických systémech, kde jsou zvýšené nároky na oxidační stabilitu a odlučivost vody a vzduchu.

 

Kvalitativní standarty:

 

TERESSTIC GT EP 32 a 46 odpovídají označení L-TSE a L-TGE  podle ISO 6743-5 a splňují požadavky na mazací a regulační oleje L-TD dle DIN 51515.

Dále splňují technické Standardy Siemens, GEC-ALSTHOM, EURODIF a ABB-STAL.

 

Přednosti:

·       Vysoká oxidační stabilita také při vysokých teplotách použití

 

·       Vynikající odlučivost vody a vzduchu

 

·       Efektivní protikorozní ochrana

 

·       Omezený sklon k tvorbě pěny a stabilitě pěny

 

·       Velmi dobrá ochrana proti opotřebení a přenos zatížení

 


Technické parametry

Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12

 

 

 

Zkušební metoda

TERESSTIC GT EP

 

32

46

 

Kinematická viskozita při 40 °C  

                                  při 100°C

mm2  /s

mm2 /s

32

5,4

43

6,7

ISO 3104

ISO 3104

Hustota při 15°C

kg/ m3

868

870

ASTM D 4052

Bod vzplanutí o.k. (Clev.)

°C

220

225

ISO 2592

Bod tuhnutí

°C

-9

ISO 3016

Neutralizační číslo

mg KOH/ g

0,5

ISO 6618

Obsah nerozpustných látek

g/100 g

0,03

 

DIN 51 592

Obsah vody

g/ 100 g

<0,1

 

DIN ISO 3733

Protikorozní vlastnosti na oceli

Stup. koroze

O-A

DIN 51 585

Koroze na mědi (3h/ 100°C)

Stup. koroze

1-100 A3

ISO 2160

Schopnost odloučit vodu po styku s vodní párou

s

90

110

DIN 51589 Díl 1

Schopnost odd.vzduchu

min.

3

4

ISO 9120

Pěnivost         S1

                      S2

                      S3

ml

ml

ml

<30/0

<30/0

<30/0

DIN 51 566

Stárnutí (TOST,  zvýšení neutral. čísla o 2mgKOH/g)

 hodiny

>4000

>4000 

ISO 4263

Mechanická zkouška FZG (A/8,3/90)

Stupeň síly způsob. poškoz.

10

11

DIN 51 354, část 2

 

 

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.