TERESSTIC EP 46

POPIS

 

Oleje TERESSTIC EP jsou turbínové a ložiskové oleje na bázi ropných frakcí. Obsahují přísady zmírňující opotřebení a zlepšující oxidační stabilitu. Jsou především určené pro mazání na hydraulické systémy vysoce zatížených parních převodových turbín.

 

K charakteristickým kvalitativním znakům těchto olejů patří:

 

·       Dobrá mazací schopnost

Účinné látky obsažené v olejích vytvářejí mezi kluznými částmi stejnoměrný mazací film, který při vzájemném pohybu jednotlivých částí, např. regulačních prvků, snižuje jejich tření a opotřebení. Výsledky ze zkoušky FZG potvrzují, že tyto oleje lze použít i jako převodové.

 

·       Odolnost proti oxidaci

Mají vynikající odolnost proti oxidaci, takže si zachovávají stabilní mazací vlastnosti i při dlouhodobém provozu za vysokých pracovních teplot.

 

·       Zamezení korozi

Strojní části smočené olejem jsou chráněné proti korozi.

 

·       Zamezení tvorbě pěny

Obsahující aditiva potlačující tvorbu pěny, která však negativně ovlivňují schopnost olejů odlučovat vzduch.

 

·       Deemulgační schopnost

Vlhkost a proniklá voda obecně se od oleje rychle oddělují, takže je potlačena nežádoucí tvorba emulze.

 

 

·       Snášenlivost s těsnícími hmotami

Funkčnost běžných těsnících hmot není negativně ovlivňována. Výběr vhodné viskozity turbínového oleje závisí ve značné míře na způsobu použití, provozních podmínkách a předpisech výrobců zařízení.

 

POUŽITÍ

 

Oleje TERESSTIC EP jsou používány v:

 

·       Parních převodových turbínách s vysokým přenášeným výkonem, používaných např. pro pohon drážních generátorů k výrobě proudu.

 

·       Parních, plynových či vodních turbínách k mazání a regulaci.

 

·       Vzduchových kompresorech s chlazením vstřikováním oleje.

 

·       Málo zatížených průmyslových převodech.

 

·       Oběhových mazacích systémech strojů a zařízení, u kterých nelze vyloučit proniknutí vody do oleje.

 

·       Průmyslových hydraulických systémech.

 

Kvalitativní standarty:

 

Oleje TERESSTIC EP odpovídají označení L-TDP podle DIN 51 502.

 

Povolení:

·       TERESSTIC EP 46

Schváleno pro používání u všech parních turbín ŠKODA Plzeň, podle předepsané viskozitní třídy.

·       Dále splňují technické Standardy ABB a První Brněnská strojírenská Velká Bíteš.


 

 

Technické parametry

Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12

 

 

 

Zkušební metoda

TERESSTIC EP

 

46

 

 

Kinematická viskozita při 40 °C  

                                  při 100°C

mm2  /s

43

6,7

 

DIN 51 550 ve spojení s DIN 51 561 nebo DIN 51 562 část 1

Hustota při 15°C

kg/ m3

870

 

DIN 51 757

Bod vzplanutí o.k. (Clev.)

°C

225

 

DIN ISO 2592

Bod tuhnutí

°C

-9

DIN ISO 3016

Neutralizační číslo

mg KOH/ g

0,1

DIN 51 558, část 1

Popel (síranový)

g/ 100 g

0,04

DIN EN 7

Obsah nerozpustných látek

% hm

<0,03

DIN 51 592

Obsah vody

g/ 100 g

<0,1

DIN ISO 3733

Protikorozní vlastnosti na oceli

Stup. koroze

O-A

DIN 51 585, postup A

Koroze na mědi (3h/ 100°C)

Stup. koroze

1-100 A3

DIN 51 759

Schopnost odd.vzduchu při 50°C

min.

4

 

DIN 51 381

Deemulgační schopnost při 54°C

min.

20

DIN 51 599

Pěnivost         S1

                      S2

                      S3

ml

ml

ml

<30/0

<30/0

<30/0

DIN 51 566

Stárnutí, zvýšení neutralizačního čísla po 1000 hod. při 90°C

mg KOH/ g

<2,0

DIN 51 587

Schopnost odloučit vodu po styku s vodní párou

 

s

150

DIN 51 589, část 1

Působení na těsnící hmotu SRE-NBR 1

po 7 dnech při 100 °C -

Relat. změna objemu

Změna pevnosti SHORE - A

 

 

 

%

SH

 

 

 

 

+4

-2

 

DIN 53 354, část 2

Zkouška únosnosti FZG

Nevyhovující stupeň

Specifické opotřebení

mg/kWh

 

10

<0,2

 

DIN 51 354, část 2

 

Označení

 

TDP 46

 

DIN 51 502

ISO viskozitní klasifikace

ISO VG

46

 

DIN 51 519

 

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.