TERESSTIC

32, 46, 68

 

POPIS

 

Oleje TERESSTIC jsou kvalitní turbinové a ložiskové oleje na bázi ropných frakcí. Zabezpečují mazání a chlazení ložisek turbín a plní úlohu hydraulického oleje v ovládacích zařízeních.

 

 K charakteristickým kvalitativním znakům těchto olejů patří:

·       Vysoká mazací schopnost

Na základě příznivé závislosti viskozity použitého základového oleje na teplotě vytvářejí mezi kluznými částmi stejnoměrný mazací film, který je zachován při velkém teplotním rozsahu.

·       Odolnost proti oxidaci

Mají vynikající odolnost proti oxidaci, takže si zachovávají stabilní mazací vlastnosti i při dlouhodobém provozu za vysokých pracovních teplot.

·       Zamezení korozi

Strojní části jsou chráněné proti korozi inhibitory obsaženými v oleji. Ochrana proti korozi je účinná i při odstávkách.

·       Zamezení tvorbě pěny

Obsažená aditiva potlačují tvorbu pěny, aniž by negativně ovlivnily schopnost olejů dlučovat vzduch.

·       Deemulgační schopnost

Vlhkost a vniknutá voda obecně se od oleje odděluje tak, že je potlačena nežádoucí tvorba emulze.

·       Snášenlivost s těsnícími hmotami

Funkčnost běžných těsnících hmot není negativně ovlivňována.

 

Výběr vhodné viskozity turbínového oleje závisí ve značné míře na způsobu použití, provozních podmínkách a předpisech výrobců zařízení.

POUŽITÍ

 

Oleje TERESSTIC jsou používány v:

·       Parních, plynových a vodních turbínách.

·       Strojích poháněných elektricky nebo turbínami, např. generátorech, kompresorech a čerpadlech.

·       Hydraulických zařízeních, převážně s hydrostatickým pohonem, u nichž není vyloučen průnik vody.

·       Kompresorech vzduchu s tlakovým prostorem mazaným olejem, při koncové teplotě stlačených plynů do 160 °C (stacionární zařízení), a 220 °C (mobilní zařízení).

·       Průmyslových převodech, pro které výrobci předepisují mazací oleje typu CL, popř. hydraulické oleje HL nebo jmenovitě přímo oleje TERESSTIC.

 

Kvalitativní standarty:

 

Oleje TERESSTIC překračují kvalitativní parametry podle:

·       DIN 51 515 „Mazací oleje a oleje pro regulátory L-TD“

·       DIN 51 524, část 1 „Hydraulické oleje HL“

·       DIN 51 517, část 2 „Mazací oleje CL“

·       DIN 51 506 „Mazací oleje VBL a VCL“

 

Povolení:

·       MAN Energie GmbH, Nürnberg

TERESSTIC 32 a 46 odpovídá QM 44-101

·       SIEMENS KWU

TERESSTIC 32 a 46 odpovídá TLV 9013 04

·       ABB (ASEA BROWN BOVERI) - TERESSTIC 32, 46, 68 a 77

·       použitelný podle ISO VG pro turbínová zařízení ABB-PBS s.r.o. (TERESSTIC 32 a 46)

·       ŠKODA Turbíny, Plzeň (TERESSTIC 32 a 46) schváleno pro použití u všech parních turbín ŠKODA podle předepsané viskozitní třídy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry

Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12

 

 

 

 

 

Zkušební metoda

 

TERESSTIC

 

32

46

68

 

 

 

Kinematická viskozita

při   40 °C

při 100 °C

 

mm2/s

mm2/s

 

30

5,3

 

43

6,7

 

64

8,7

 

 

DIN 51 562, část 2

 

Hustota při 15 °C

kg/m3

860

870

870

 

DIN 51 757

 

Bod vzplanutí

°C

210

225

235

 

DIN ISO 2592

 

Bod tuhnutí

°C

-21

-15

-12

 

DIN ISO 3016

 

Popel oxidový

g/ 100 g

< 0,01

DIN EN 7

 

Neutralizační číslo

mg KOH / g

0,1

DIN 51 558, část 1

 

Obsah vody

% hm

< 0,1

DIN ISO 3733

 

Protikorozní vlastnosti na oceli

Stup. koroze

0 - A

0 - B

DIN 51 585

 

Koroze na mědi

(3h / 100 °C)

Stup. koroze

1- 100 A 3

 

DIN 51 759

 

Schopnost oddělení vzduchu při 50 °C

min

4

4

5

 

DIN 51 381

 

Deemulgační schopnost při 54 °C

min

20

 

DIN 51 599

 

Pěnivost        S1

Postup B       S2

                     S3

ml

ml

ml

< 50 / 0

< 50 / 0

< 50 / 0

ASTM D 92

 

Obsah nerozpustných látek

g/ 100 g

 

< 0,05

 

DIN 51 592

 

Stárnutí, zvýšení čísla kys. Po 1000 h při 95 °C

mg KOH / g

< 2,0

 

DIN 51587

 

Působení na těsnící hmotu SRE-NBR

1 po 7 dnech  při 100 °C Relativní změna objemu

Změna tvrdosti SHORE - A

 

 

 

%

SH

 

 

 

+4

-2

 

 

 

+4

-2

 

 

 

+4

-3

 

DIN 51 538, část 1

 

DIN 53 521

 

DIN 53 505

 

 

Schopnost odloučit vodu

s

< 150

< 150

< 150

 

DIN 51 589, část 1

 

Stárnutí, zvýšení Conradsonova karb. zbytku

 

% hm

 

0,30

 

0,30

 

0,55

 

 

DIN 51 352, část 1

 

Označení turbínový olej

 

TD 32

TD 46

TD 68

 

DIN 51 515, část 1

 

Označení mazací olej

 

CL

32

CL

46

CL

68

 

DIN 51 517, část 2

 

Označení hydraulický olej

 

HL

32

HL

46

HL

68

 

DIN 51 524, část 1

 

Označení kompresorový olej

 

VBL

32

VBL

46

VBL

68

 

DIN 51 506

 

ISO viskozitní klasifikace

ISO VG

32

46

68

 

DIN 51 519

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.