TELURA 606, 671, 675

POPIS 

Produkty řady TELURA patří do skupiny procesních olejů, používaných v širokém měřítku v průmyslu při výrobě chemicko- technických produktů. 

Pod mezinárodním označením TELURA nabízí společnost ESSO dvě řady produktů, odlišujících se svým chemickým složením : 

·       řada TELURA 600 - parafinické oleje, 

·       řada TELURA 300 - naftenické oleje. 

Každá z těchto řad je popsána v samostatné produktové informaci. 

Produkty TELURA 606, 630, 671 a 675 jsou parafinické řezy s odstupňovanou viskozitou. Jsou pro ně charakteristické následující vlastnosti : 

·       chemická neutralita,

·       dobrá rozpouštěcí a nosná schopnost,

·       vysoký obsah parafinických uhlovodíků,

·       velmi nízký obsah aromátů,

·       světlá barva,

·       neutrální zápach,

·       termická stabilita,

·       dobrá barevná stálost,

·       velmi dobrá oxidační stabilita.

 

POUŽITÍ 

Produkty řady TELURA 600 se používají jako procesní oleje v následujících průmyslových odvětvích a aplikacích při výrobě : 

·       lepidel  (změkčovadlo  a  rozpouštědlo), 

·       tlakových  tiskových  barev  a  kopírovacích papírů (nosný olej), 

·       antikorozních prostředků (nosný olej), 

·       pomocných prostředků pro textilní průmysl  (olej pro zpracování a impregnaci textilií), 

·       hnojiv (práškové pojivo). 

Při volbě konkrétního oleje pro určitou aplikaci je rozhodující složení, požadované fyzikální i technologické vlastnosti finálního produktu a podmínky jeho zpracování. 

TELURA 606, 671 a 675 jsou značkové produkty mezinárodní společnosti ESSO, dostupné po celém světě. Pro určité aplikace mohou být na základě technického posouzení požadavku nabídnuty i další speciální produkty tohoto typu.

Technické parametry

 

 

 

 

Zkušební metoda

Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12

TELURA

 

606

671

675

 

Barva ASTM

číslo barvy

0,5

1

4,5

DIN ISO 2049

Hustota při 15 °C

kg/m3

840

883

901

DIN 51 757

Kinematická viskozita

 

 

 

 

DIN 51 562, část 1

při 100 °C 

mm2/s

-

12

31

při 40 °C

mm2/s

7,1

110

470

při 20 °C

mm2/s

13,6

-

-

Viskozitně hustotní konstanta

 

0,81

0,811

0, 815

DIN 51 378

Index lomu nD 20

 

1,464

1,484

1,496

DIN51 423

Anilinový  bod

°C

90

115

119

DIN 51 775

Skupinová strukturní analýza

 

 

 

 

DIN 51 378

(korig. na obsah síry)

 

 

 

 

                          CA

 

 

 

 

                          C N

%

4

3

3

                                      C P

%

28

30

27

 

%

68

67

67

Obsah síry (FA)

 % hmot.

0,2

0,3

0,7

DIN 51 400, část 6

Obsah zásaditého dusíku

mg / kg

10

100

180

DIN ISO 3771

Ztráta odpařením,

 % hmot.

10,5

0,2

0,05

ASTM D 972

22 hod. / 107°C

Neutralizační číslo

mg KOH/  g

< 30,0

< 30,0

< 30,0

DIN 51 558, část 1

Bod vzplanutí o.k. (Clev.)

°C

160

265

300

DIN ISO 2592

Bod tuhnutí

°C

-24

-9

-9

DIN ISO 3016