TELURA 315, 323, 343, 372 

POPIS 

Produkty řady TELURA patří do skupiny procesních olejů, používaných v širokém měřítku v průmyslu při výrobě chemicko- technických produktů. 

Pod mezinárodním označením TELURA nabízí společnost ESSO dvě řady produktů, odlišujících se svým chemickým složením : 

·       řada TELURA 300 - naftenické oleje, 

·       řada TELURA 600 - parafinické oleje. 

Každá z těchto řad je popsána v samostatné produktové informaci. 

Produkty TELURA 315, 323, 343 a 372 jsou naftenické rafináty s odstupňovanou viskozitou. Jsou pro ně charakteristické následující vlastnosti : 

·       chemická neutralita,

·       velmi dobrá rozpouštěcí a nosná schopnost,

·       světlá barva,

·       neutrální zápach,

·       dobrá oxidační stabilita,

·       termická stabilita.

 

 

POUŽITÍ 

Produkty řady TELURA 300 se používají jako procesní oleje v následujících průmyslových odvětvích a aplikacích při výrobě : 

·       lepidel  (změkčovadlo  a  rozpouš-tědlo), 

·       tlakových  tiskových  barev  a  kopírovacích papírů (nosný olej), 

·       antikorozních   prostředků,   prostřed-ků na ochranu staveb, barev na kůži a pro    středků péče o kůži (nosný olej), 

·       pomocných prostředků pro textilní průmysl (olej pro zpracování a impregnaci textilií), 

·       odpěňovač v papírenském průmyslu. 

Při volbě konkrétního oleje pro určitou aplikaci je rozhodující složení, požadova- né fyzikální i technologické vlastnosti fi- nálního produktu a podmínky jeho zpracování.  

TELURA 315, 323, 343 a 372 jsou znač- kové produkty mezinárodní společnosti ESSO, dostupné po celém světě. Pro určité aplikace mohou být na základě technického posouzení požadavku nabídnuty i další speciální produkty tohoto typu. 

 

 

 

Technické parametry

Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12

 

 

 

 

 

Zkušební metoda

 

TELURA

 

315

323

343

472

 

 

Barva ASTM

číslo barvy

L 1,0

L 0,5

Ĺ 1,5

L 3.0

DIN ISO 2049

 

Hustota při 15 °C

kg/m3

894

901

912

917

DIN 51 757

 

Kinematická viskozita

při 100 °C 

při 40 °C

při 20 °C

 

mm2/s

mm2/s

mm2/s

 

-

15,0

38,5

 

3,6

22,5

66

 

5,6

45

-

 

15,0

225

-

DIN 51 562, část 1

 

Viskozitně hustotní konstanta

 

0,856

0,860

0, 862

0,849

DIN 51 378

 

Index lomu nD 20

 

1,491

1,493

1,501

1,505

DIN51 423

 

Anilinový  bod

°C

75

74

81

95

DIN 51 775

 

Skupinová strukturní analýza              CA

(korig. na obsah síry)

                          C N

                                      C P

 

%

 

%

%

 

12

 

37

51

 

10

 

43

47

 

14

 

35

50

 

15

 

30

55

DIN 51 378

 

Obsah síry (RFA)

 % hmot.

0,1

0,1

0,1

0,2

DIN 51 400, část 6

 

Ztráta odpařením,

22 hod. / 107°C

 % hmot.

14

9

2,7

0,3

ASTM D 972

 

Neutralizační číslo

mg KOH/  g

< 0,03

< 0,05

< 0,03

< 0,03

DIN 51 558, část 1

 

Bod vzplanutí o.k. (Clev.)

°C

170

175

200

240

DIN ISO 2592

 

Bod tuhnutí

°C

-48

-40

-33

-18

DIN ISO 3016