SYSTEMREINIGER EXTRA

POPIS 

SYSTEMREINIGER EXTRA  je kvalitní čistící a desinfekční prostředek, vhodný pro použití ve všech typech okruhů obráběcích strojů pracujících s řeznými kapalinami typu emulze. Speciálně zvolená kombinace velmi účinných tensidů a biocidů velmi efektivně potlačuje růst kvasinek, bakterií, plísní a čistí a zbavuje oběhový systém úsad. 

SYSTEMREINIGER EXTRA byl vyvinut speciálně pro použití s produkty ESSO, např. řeznými kapalinami KUTWELL a WALZOEL S. 

Použití: 

Před novým naplněním stroje emulzí se důrazně doporučuje zařízení důkladně vyčistit. Za tímto účelem se do existující emulze ve stroji před jejím vypuštěním přidá podle stupně znečištění 0,5 až 2% produktu SYSTEMREINIGER EXTRA a tato se ponechá min. 8 hod. cirkulovat, aby bylo zabezpečeno účinné působení produktu. 

SYSTEMREINIGER EXTRA je formulován tak, že neovlivňuje negativně vlastnosti a nedochází ani ke změně pH emulze, se kterou je možné bez přerušení dále pracovat.

 

 

ESSO proto doporučuje přidání produktu do emulze před začátkem poslední směny jejího použití. 

Po vypuštění emulze ze zařízení je nutné systém chladící kapaliny vyčistit od třísek, úsad a zbytků řezné kapaliny. Místa, kde se vyskytovaly nečistoty, je pak nezbytné znovu ošetřit 1 až 2% roztokem produktu SYSTEMREINIGER EXTRA, nebo pomocí horké páry. Následovně se doporučuje oběhový systém propláchnout vodou. 

Pokyny:

Při použití produktu SYSTEMREINIGER EXTRA je nezbytné dodržet následující bezpečnostní opatření: 

·       Při práci s prostředkem použít vhodný ochranný oblek, rukavice, brýle nebo ochranný štít. 

·       Potřísněnou pokožku okamžitě omýt proudící vodou. 

·       Při stříknutí do oka, vymýt proudem a následně tuto skutečnost konzultovat s lékařem. 

Bližší informace v tomto směru jsou obsažené v listu s bezpečnostními údaji. 

Mísící tabulka:

Mísící tabulka 

Množství emulze v litrech

Přídavek SYSTEMREINIGER EXTRA vlitrech při koncentraci

 

0,5%

1 %

1,5 %

2 %

                     20 l

        0,1 l

         0,2 l

          0,3 l

       0,4 l

                     50 l

      0,25 l

         0,5 l

        0,75 l

          1 l

                   100 l

        0,5 l

            1 l

          1,5 l

          2 l

                   150 l

      0,75 l

         1,5 l

        2,25 l

          3 l

                   200 l

        1,0 l

            2 l

             3 l

          4 l

                   300 l

        1,5 l

            3 l

          4,5 l

          6 l

                   400 l

           2 l

            4 l

             6 l

          8 l

                   500 l

        2,5 l

            5 l

          7,5 l

        10 l

                   700 l

        3,5 l

            7 l

        10,5 l

        14 l

                 1000 l

           5 l

          10 l

           15 l

        20 l

                 5000 l

         25 l

          50 l

           75 l

      100 l