SCHMIEROEL 1000

POPIS 

Vysoce viskózní produkt SCHMIEROEL 1000 je formulovaný pouze na bázi ropných frakcí, bez přísady mastných olejů. Je určený především pro mazání parních strojů.  

Kvalitativní standardy:

Produkt SCHMIEROEL 1000 překračuje základní požadavky normy DIN 51 510: Mazací oleje ZB. 

Tento produkt se vyznačuje charakteristickými vlastnostmi: 

·       Vynikající termická stabilita a dobré mazací schopnosti 

·       Nepatrná tvorba zbytků a malá odpařivost 

·       Schopnost bez problémů odloučit vodu 

Olej SCHMIEROEL 1000 byl dříve prodávaný pod názvem CYLESSO 1000. 


Technické parametry

Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12

Zkušební metoda

SCHMIEROEL 1000

 

 

 

Kinematická viskozita

při 100 °C 

při 40 °C

 

mm2/s

mm2/s

 

42

950

DIN 51 562, část 1

Viskozitní index

 

83

DIN ISO 2909

Hustota při 15 °C

kg/m3

920

DIN 51 757

Bod vzplanutí

°C

310

DIN ISO 2592

Bod tuhnutí

°C

-9

DIN ISO 3016

Neutralizační číslo

mg KOH/ g

< 0,15

DIN 51 558, část 1

Popel (oxidový)

g/ 100 g

< 0,01

DIN EN 7

Koroze na mědi

Stupeň koroze

1 - 100 A 3

DIN 51 759

Obsah asfaltenů

% hmotnosti

< 0,05

DIN 51 595

Obsah vody

% hmotnosti

< 0,1

DIN ISO 3733

Stanovení Conradsonova karbonizačního zbytku

% hmotnosti

2,4

DIN 51 551

ISO - viskozitní klasifikace

ISO VG

1000

DIN 51 519

Označení mazací oleje Z

 

ZB

DIN 51 510