SAEGEKETTENOEL B

Olej pro mazání řetězů pil

Vyznamenaný „Modrým andělem“ podle RAUL-UZ 48 (šetrný k životnímu prostředí, s ohledem na rychlou biologickou odbouratelnost)

POPIS 

SAEGEKETTENOEL B  je pro životní prostředí šetrný, biologicky rychle  odbouratelný olej (dle CEC-l-33-T-82) určený na mazání řetězů pil. 

Odpovídá zásadám stanoveným „Úřadem životního prostředí“ v SRN pro „biologicky rychle odbouratelné oleje na mazání řetězů motorových pil“ a byl z tohoto důvodu vyznamenán „Modrým andělem“. 

SAEGEKETTENOEL B byl z hlediska praktické použitelnosti testován v souladu s nově rozšířenými a podstatně ztíženými zkušebními podmínkami u KWF (Kuratoruim für Waldarbeit und Forstechnik) a dosáhl velmi dobrých výsledků. KWF ocenilo u tohoto produktu především dobré mazací vlastnosti a odolnost proti stárnutí.

 

 

 

Vzhledem k použití základového oleje na přírodní, rostlinné bázi, se SAEGEKETTENOEL B vyznačuje šetrností k životnímu prostředí a velmi dobrou biologickou odbouratelností. Při případné olejové havárii se tak podstatně sníží negativní expozice půdy a spodních vod. 

Na základě velmi dobré závislosti viskozity na teplotě , vzhledem k příznivým vlastnostem ze nízkých teplot, přilnavosti a dobrým mazacím schopnostem zabezpečuje SAEGEKETTENOEL B vysokou ochranu zařízení proti korozi 

POUŽITÍ 

·       SAEGEKETTENOEL B je používán k mazání řetězových pil s motorovým pohonem. Používá se jako univerzální, celoroční olej pro všechny typy motorových pil. 

·       Olej má trvanlivost minimálně 18 měsíců. Podle možností se doporučuje olej skladovat při teplotách na 0°C.

Technické parametry

 

Zkušební metoda

Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12

SAEGEKETTENOEL B

 

 

 

Kinematická

mm2/s

 

DIN 51 550 ve spojení s DIN 51 561 nebo DIN 51 562, část 1

při 20 °C

165

při 40 °C

75

při 100 °C

15,3

Hustota při 15 °C

kg/m3

927

DIN 51 757

Bod tuhnutí

°C

-33

DIN ISO 3016

Bod vzplanutí o.k. (Clev.)

°C

300

DIN ISO 2592

Protikorozní vlastnosti na oceli

Stup. koroze

0 - A

DIN 51 585, postup A