PROZESSOEL SN 90

POPIS

PROZESSOEL SN 90 je vysoce hodnotný parafinický řez rafinátem minerálního oleje. Používá se jako procesní olej v mnoha odvětvích průmyslu. 

PROZESSOEL SN 90 má následující charakteristické kvalitativní znaky: 

·     chemicky neutrální

·     vyšší obsah parafinických uhlovodíků

·     omezený obsah uhlovodíků s aromatickou strukturou

·     světlá barva

·     dobrá tepelná stabilita a vysoká odolnost proti oxidaci 

Použití procesního oleje: PROZESSOEL SN 90 je nutno odzkoušet provozními zkouškami, které zohledňují složení, podmínky při zpracování a rovněž požadované fyzikální a technologické vlastnosti konečného výrobku.

 

 

 

                                                          

 


Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12

 

 

Zkušební metoda

PROZESSOEL SN 90

 

 

 

Kinemat. viskozita při          40°C

                                          100°C

mm2/s

mm2/s

15,0

3,4

DIN 51 562 díl 1

Hustota při 15°C

kg/m3

854

DIN 51 757

Bod vzplanutí o.k. (Cleveland)

°C

180

DIN ISO 2592

Bod tuhnutí

°C

-15

DIN ISO 3016

Neutralizační číslo

mg KOH/g

<0,05

DIN 51 558 díl 1

Barva

číslo barvy

L 0,5

DIN ISO 2049

Síra

hmot. %

0,1

DIN 51 400 díl 6

Index lomu                          nD20

 

1,471

DIN 51 423

Viskozitně-hustotní konstanta

 

0,811

DIN 51 378

Skupinová strukturní analýza (korigováno na síru)              CA

                                                                    CN

                                                                    CP

 

%

%

%

 

4

30

66

DIN 51 378