PROZESSOEL 310

POPIS

PROZESSOEL 310 je vysoce hodnotný naftenický rafinát minerálního oleje. Používá se jako procesní olej a základový olej pro výrobní účely

 

                                                          

 


Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12

 

 

Zkušební metoda

PROZESSOEL 310

 

 

 

Vzhled

 

čirý, světlý

DIN 10 964

Kinemat. viskozita při          20°C

                                            40°C

mm2/s

mm2/s

15,7

7,5

DIN 51 562 díl 1

Barva (ASTM)

číslo barvy

 0,5

DIN ISO 2049

Hustota při 15°C

kg/m3

887

DIN 51 757

Bod vzplanutí o.k. (Cleveland)

°C

150

DIN ISO 2592

Bod tuhnutí

°C

< -45

DIN ISO 3016

Koroze na mědi (3h / 100°C)

st. koroze

1

DIN 51 759 díl 1

Neutralizační číslo

mg KOH/g

<0,03

DIN 51 558 díl 1

Index lomu                          nD20

 

1,485

DIN 51 423 díl 2

Síra

hmot. %

0,04

DIN 51 400

Viskozitně-hustotní konstanta

 

0,862

DIN 51 378

Skupinová strukturní analýza (rozdělení uhlíku    )              CA

                                                                    CN

                                                                    CP

 

%

%

%

 

9

45

46

DIN 51 378