PRIMOL 352, 382, 542

POPIS 

PRIMOL 352 a 382, případně 542, jsou velmi viskózní, velmi pečlivě rafinované farmaceutické a medicinální bílé oleje nejvyšší čistoty (Paraffinum liquidum). 

Bílé oleje PRIMOL jsou používány především v případě mimořádných nároků na čistotu ropných produktů nebo pokud použití medicinálních bílých olejů je předepsáno zákonnými předpisy a nařízeními. 

Pro oleje PRIMOL jsou charakteristické následující kvalitativní vlastnosti: 

·       Čirost jako voda

·       Bez zápachu a chuti

·       Dobrá barevná stabilita při působení tepla a světla

·       Dobrá oxidační stabilita

·       Neobsahují aromatické uhlovodíky 

PRIMOL patří mezi značkové produkty nadnárodní organizace ESSO a jsou dostupné v celém světě. 

PRIMOL 352 a 382 se odlišují os PRIMOLU 542 viskozitou. 

PRIMOL 382 má v porovnání s PRIMOLEM 352 výhodu v nižší těkavosti. 

POUŽITÍ 

Medicinální bílé oleje PRIMOL 352 a 382 jsou používány převážně v následujících průmyslových a podnikatelských odvětvích: 

·       Farmaceutickém průmyslu jako:

-Nosné médium pro tuhé a polotuhé součásti lékařských přípravků

-Oddělovací prostředek při výrobě kapslí a tabletek

-Základ mastí a projímadel 

·       Kosmetickém průmyslu jako:

-Základová komponenta při výrobě mastí, past, prostředků na ošetřování vlasů  a pokožky, rtěnek, dětských olejů, ochranných a čistících krémů. 

·       Potravinářském a balírenském průmyslu jako:

-Mazivo strojů pro balení potravin

-Mazání strojů vyrábějících obalový materiál pro potravinářských průmysl

-Absorpční prostředek v extraktorech při výrobě olejů 

·       Chemickém průmyslu jako:

-Procesní olej při výrobě plastových granulátů a elastomerů. (Polystyren, EPDM, SBS a SEBS). 

Kvalitativní standardy: 

Bílé oleje PRIMOL odpovídají požadavkům na čistotu:

·       10.vydání německého lékopisu (DAB 1996)

·       Evropského lékopisu

·       Norem USA pro potraviny a léčiva  US Food and Drug Administration (FDA) Regulations 21 CFR 172.878 a 21 CFR 178.3620 (a) 


Technické parametry

 

 

 

 

Zkušební metoda

Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12

PRIMOL

 

352

382

542

 

Vzhled

 

Čirý jako vody

Visuálně

Hustota při 15 °C

kg/m3

869

869

871

DIN 51 757

Kinematická viskozita

 

 

 

 

DIN 51 562

při 40 °C

Mm2/s

70

74

100

při 20 °C

Mm2/s

223

230

310

Bod vzplanutí o.k. (Clev.)

°C

250

258

265

DIN ISO 2592

Bod tuhnutí

°C

-18

-15

-15

DIN ISO 3016

Barva podle  Saybolta

číslo barvy

30

DIN 51 411

Index lomu nD 20

 

1,476

1,476

1,477

DIN51 423, část 2

Průběh destilace při 10 mm Hg:

°C

 

 

 

ASTM D 1160

2,5 % obj

 

 

 

5,0 % obj

280

292

299

10 % obj

284

294

303

 

288

296

307

Skupinová strukturní analýzy               CA

 

 

DIN 51 378

(korig. na obsah síry)

%

0

                          C N

 

 

                                      C P

%

34

 

%

66

Dynamická viskozita při 20°C

m pa. s

193

200

270

DAB 1996

Relativní hustota při 2%°C

d 20 20

0,867

0, 869

0,869

DAB 1996

Rozpustnost v

 

 

DAB 1996

Éter, chloroform, uhlovodíky

rozpustný

Voda

nerozpustný

Ethanol

obtížně rozpustný

Test čistoty:

 

 

DAB 1996

Kysele a zásaditě reagující látky

 

Aromatické a polycyklické sloučen.

Odpovídá ve všech případech

Interakce s kys. sírovou

 

Pevné parafíny