PNEUMATIKOEL 32, 100

POPIS 

Oleje PNEUMATIKOEL představují produkty speciálně vyvinuté pro nářadí a zařízení pracující se stlačeným vzduchem. 

Tyto oleje mají následující charakteristické vlastnosti: 

·       Přilnavost

Použitím speciálních aditiv zvyšujících přilnavost bylo dosaženo, že olejový film dlouhodobě pevně ulpívá na mazaných plochách. Z tohoto důvodu je možné v porovnání s konvenčními oleji prodloužit intervaly mazání. 

·       Schopnost snížit opotřebení

Oleje obsahují vysokotlaké přísady, které vytvářejí mezi kontaktními plochami mazací vrstvu přenášející zatížení a tím snižují tření a opotřebení.

 

·       Schopnost vázat vlhkost a zabraňovat korozi

Zkondenzovaná voda ze vzduchu je vázána olejem, takže olejový film chránící mazané součásti proti korozi a opotřebení, zůstává zachován za všech provozních podmínek.

Výběr vhodné viskozity je závislý na způsobu použití, provozních podmínkách a samozřejmě předpisu výrobce zařízení. 

POUŽITÍ 

Oleje PNEUMATIKOEL jsou používané k mazání:

·       Nářadí na stlačený vzduch s lineárním nebo otáčivým pohybem, jako např. sbíjecích, vrtacích, nýtovacích a sekacích kladiv, vrtných, brusných nebo závitových strojů, šroubováků

·       Motorů na stlačený vzduch

·       Pneumatických zařízení

Dále mohou být též použité k mazání ložisek, kloubů, čepů, kluzných ploch, dále strojů v textilním, tiskařském, papírenském a balírenském průmyslu. 


Technické parametry

Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12

 

 

 

Zkušební metoda

PNEUMATIKOEL

 

32

100

 

Kinematická viskozita

při 100 °C 

při 40 °C

 

mm2/s

mm2/s

 

5,1

32

 

10

100

DIN 51 562, část 1

Hustota při 15 °C

kg/m3

900

915

DIN 51 757

Bod vzplanutí o.k. (Clev.)

°C

175

210

DIN ISO 2592

Bod tuhnutí

°C

-42

-27

DIN ISO 3016

Neutralizační číslo

mg KOH/ g

0,8

DIN 51 558 díl 1

Protikorozivní vlastnosti na oceli

stupeň koroze

0-A

DIN 51 585, postup A

Koroze na mědi

stupeň koroze

1-100 A3

DIN 51 759

ISO - viskozitní klasifikace

SAE

100

DIN 51 519