ESSO MULTI-PURPOSE GREASE(MOLY)

POPIS 

ESSO MULTI-PURPOSE GREASE (MOLY) je černé víceúčelové plastické mazivo určené pro tepelně a mechanicky náročné aplikace. Kromě toho je používáno v případech možného výskytu nouzových stavů mazání. 

Toto kvalitní plastické mazivo je formulováno na základně litného zpevňovadla a parafinického ropného rafinátu. Obsahuje účinná aditiva kromě jiných i sulfid molybdeničitý (MoS2 ) jako pevné mazivo pro zlepšení účinku produktu při smíšeném tření. V případě spotřebování plastického maziva, nebo jeho vytečení v důsledku vysoké teploty, zbylý sulfid molybdeničitý zabezpečí velmi dobře nouzové mazání.

Plastické mazivo ESSO MULTI-PURPOSE GREASE (MOLY) se vyznačuje následujícími kvalita-tivními vlastnostmi: 

·       Schopností zmírňovat opo-třebení a přenášet zatížení:

Vysokotlaké přísady obsažené v produktu v kombinaci s pevným mazivem vytvářejí na kovových kluzných plochách mazací film schopný přenášet zatížení, který při velkém mechanickém namáhání a rázech snižuje opotřebení. 

·       Stabilitou při hnětení:

Struktura a konzistence plastického maziva zůstává i při vysokých mechanických nárocích zachována po dlouhou dobu.

·       Oxidační stabilitou:

Plastické mazivo se vyznačuje vynikající oxidační stabilitou. Tato vlastnost předurčuje i jeho dlouhou životnost.  

POUŽITÍ 

Plastické mazivo ESSO MULTI-PURPOSE GREASE (MOLY) lze použít v rozsahu teplot -25 až +150 oC. Je vhodné především pro mazání: 

·       Kluzných a valivých ložisek pracujících při vysokých mechanických zatíženích a s nízkými otáčkami.

·       Kluzných ploch pomalu běžících strojů, přístrojů a agregátů, které pracjí za nejtěžších podmínek, např. v oblasti smíšeného tření (ozubení). 

Kvalitativní standardy: 

ESSO MULTI-PURPOSE GREASE (MOLY)

·       Splňuje požadavky DIN 51 825 na plastická maziva KPF2 N-20.

 

·       Je označen podle DIN 51 502 jako plastické mazivo KPF2 N-20. 

 

Technické parametry

Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12

 

 

Zkušební metoda

ESSO MULTI-PURPOSE GREASE (MOLY)

 

NLGI - konzistenční stupeň

 

2

DIN 51 818

Penetrace po prohnětení

0,1 mm

280

DIN ISO 2137

Teplotní rozsah použití

°C

-25 až +150

DIN 51 825

Zpevňovadlo

 

Litné

 

Teplota skápnutí

°C

185

DIN ISO 2176

Odolnost proti vodě

St. zhodnocení při zkušební teplotě

1-90

 

DIN 51 807, část 1

 

Zkouška  na SKF zkušebním stroji s valivým ložiskem

Postup B při zkuš. teplotě

 

°C

 

130

 

DIN 51 806

Zkouška na čtyřkuličkovém stroji

Svárové zatížení

Postup D: Průměr vrchlíku

Postup E: Průměr vrchlíku

 

N

mm

mm

 

3400

0,35

0,70

 

DIN 51 350, část 4

DIN 51 350, část 5

DIN 51 350, část 5

Test na Timkenově zkušebním stroji - váha břemene

 

N

 

300

 

ASTM D 2509

Tlak tečení při -20 °C

hPa (mbar)

800

DIN 51 805

Odolnost proti oxidaci

Pokles tlaku po 100 h při 100 °C

 

kPa

 

< 40

 

DIN 51 808

Zkouška na korozivnost (SKF Emcor Test)

Stup. koroze

0 a 0

DIN 51 802

Koroze na mědi

Stup. koroze

1 při 120

DIN 51 811

Obsah vody

% hm

< 0,1

DIN ISO 3733

Odlučivost oleje při normální zkoušce - 7 dní při 40 °C

 

% hm

 

5

 

DIN 51 817

Základový olej -Kinematická viskozita při 40 °C

mm2 /s (cSt)

155

DIN 51 562, část 1

 

Výkonová klasifikace

 

KPF 2 N-20

DIN 51 825

Označení

 

KPF 2 N-20

DIN 51 502