MILLCOT K

ISO VG 68, 150, 220, 320

POPIS 

Oleje MILLCOT K jsou výjimečné produkty, vyznačují se vysokou přilnavostí a dobrými mazacími vlastnostmi. 

Pro tyto svoje charakteristiky jsou určené především pro mazání ložisek, kloubů a čepů na výrobních strojích, např. v textilním průmyslu, kde je požadováno pevné přilnutí oleje na mazanou plochu s cílem zabránit odkapávání. Tím se podstatně zmírní zašpinění zpracovávaných materiálů, např. textilií. 

Pro olej MILLCOT K jsou typické následující vlastnosti: 

·       Přilnavost

Vynikající přilnavost oleje souvisí s použitím speciálních aditiv při jeho formulaci. Tím je dosaženo, že i méně viskózní varianty oleje zabezpečují dlouhodobé mazání třecích ploch a prodlouží se tak ve srovnání s konvenčními oleji lhůty domazávání. 

 ·       Schopnost snížit opotřebení a přenášet zatížení

Vysokotlaké přísady obsažené v oleji tvoří mezi kluznými prvky film přenášející zatížení, který i při vysokých zatíženích zmírňuje tření a tím i opotřebení. 

·       Odolnost proti oxidaci

Oleje se vyznačují vynikající oxidační stabilitou, takže mazací schopnost oleje zůstává zachována po dlouhou dobu. 

·       Zamezení koroze

Strojní součásti namazané olejem jsou optimálně chráněné proti korozivním vlivům 

Výběr oleje vhodné viskozity závisí ve značné míře na způsobu použití, provozních podmínkách a předpisech výrobců zařízení. 

POUŽITÍ 

·       Oleje se zvýšenou přilnavostí MILLCOT K jsou  používané k mazání ložisek, kloubů, čepů, zdvihátek, kluzných vedení atd. na výrobních strojích v textilním a papírenském průmyslu, balírnách a tiskárnách.  


Technické parametry

Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12

 

 

 

 

 

Zkušební metoda

MILLCOT K

 

68

150

220

320

 

Kinematická viskozita

při 100 °C 

při 40 °C

 

mm2/s

mm2/s

 

9,6

70

 

16

145

 

21

230

 

26

330

DIN 51 562, část 1

Hustota při 15 °C

kg/m3

880

890

895

900

DIN 51 757

Bod vzplanutí o.k. (Clev.)

°C

230

260

265

275

DIN ISO 2592

Bod tuhnutí

°C

-18

-15

-15

-12

DIN ISO 3016

Neutralizační číslo

mg KOH/ g

0,05

DIN 51 558, část 1

Protikorozivní vlastnosti na oceli

Stup. koroze

0 - A

DIN 51 585, postup A

Koroze na mědi (3h /100 °C)

Stup. koroze

1-100 A3

DIN 51 759

 ISO Viskozitní klasifikace

ISO VG

68

150

220

320

DIN 51 519