MARCOL 52, 82, 122, 172

POPIS 

Produkty řady MARCOL jsou nízviskózní, velmi pečlivě rafinované medicinální bílé oleje nejvyšší čistoty dle evropských lékopisů.  MARCOL 82, 122 a 172 splňují viskozitní specifikace obsažené v těchto lékopisech (Paraffinum perliquidum). 

Bílé oleje MARCOL jsou používány převším v případě mimořádných nároků na čistotu ropných produktů nebo pokud použití medicinálních bílých olejů je předepsáno zákonnými předpisy a nařízeními. 

Pro oleje MARCOL jsou charakteristické následující kvalitativní vlastnosti: 

·       Čirost jako voda

·       Bez zápachu a chuti

·      Dobrá barevná stabilita při působení tepla a světla

·       Dobrá oxidační stabilita

·       Neobsahují aromatické uhlovodíky 

Oleje MARCOL patří mezi značkové produkty nadnárodní organizace ESSO a jsou pod označením MARCOL dostupné v celém světě. 

Výběr procesního oleje se řídí podle konkrétního použití. uživatel musí praktickými zkouškami ověřit vhodnost oleje pro danou aplikaci.

POUŽITÍ 

Medicinální bílé oleje řady MARCOL jsou používány převážně v následujících průmyslových a podnikatelských odvětvích: 

·       Farmaceutickém průmyslu jako:

-Nosné médium pro tuhé a polotuhé součásti lékařských přípravků

-Oddělovací prostředek při výrobě kapslí a tabletek

-Základ mastí a projímadel 

·       Kosmetickém průmyslu jako:

-Základová komponenta při výrobě mastí, past, prostředků na ošetřování vlasů  a pokožky, rtěnek, ochranných a čistících krémů 

·       Potravinářském a balírenském průmyslu jako:

-Mazivo strojů pro balení potravin

-Mazivo strojů vyrábějících obalový materiál pro potravinářských průmysl

-Absorpční prostředek v extraktorech při výrobě olejů 

·       Chemickém průmyslu jako:

-Procesní olej 

·       Textilním průmyslu jako:

-Komponenta při výrobě velmi kvalitních přípravků pro ošetřování textílií

-Složka při výrobě umělých vláken 

Kvalitativní standardy: 

Bílé oleje řady MARCOL odpovídají požadavkům podle:

·       německého lékopisu (DAB 1996)

·       Evropského lékopisu

·       Norem USA pro potraviny a léčiva  "US Food and Drug Administration (FDA) Regulations 21 CFR 172.878" a "21 CFR 178.3620 (a)"

·       čs. lékopisu 4

Technické parametry

Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12

 

 

 

 

 

Zkušební metoda

MARCOL

 

52

82

122

172

 

Vzhled

 

jasný, čirý

Vizuálně

Barva podle Saybolta

číslo barvy

+30

 

DIN 51 411

Hustota při 15 °C

kg/m3

830

844

852

860

DIN EN ISO 12185

Kinematická viskozita

při 40 °C

při 20 °C

 

mm2/s

mm2/s

 

7,4

14,5

 

15

33

 

23

56

 

32

84

DIN 51 562, část 1

Bod vzplanutí o.k. (Clev.)

°C

165

190

218

222

DIN EN ISO 22592

Bod tuhnutí

°C

-12

-9

-12

-9

DIN ISO 3016

Anilínový bod

°C

100

105

110

112

DIN 51 775

Index lomu nD 20

 

1,457

1,466

1,472

1,470

DIN51 423

Destilační rozpětí

začátek destilace

konec destilace

 

 

 

 

300

365

 

330

455

 

330

520

 

360

500

ASTM D 1160

Skupinová strukturní analýzy               CA

(korig. na obsah síry)

                          C N

                                      C P

 

%

 

%

%

 

0

 

36

64

 

0

 

36

64

 

0

 

28

72

 

0

 

36

64

DIN 51 378

Dynamická viskozita při 20°C

m pa. s

12

28

47

72

DAB 1996

Relativní hustota při 20°C

 

0,82

0,84

0,84

0,85

DAB 1996

Rouzpustnost v

Éteru,chloroformu

uhlovodících

vodě

ethanolu

 

Rozpustný

Rozpustný

Nerozpustný

obtížně rozpustný

DAB 1966

Test čistoty:

- substance reagující kys. a zás.

-polyc. arom. uhlovodíky

-reakce s kyselinou sírovou

-pevné parafíny

Odpovídá ve všech případech

DAB 1996