LECTOR 35, 37

POPIS 

LECTOR 35 a 37 jsou nízkoviskózní, speciální rafináty neobsahující aromáty, určené pro elektrojiskrové obrábění kovů. 

Zásluhou velmi úzkého destilačního rozmezí je výrazně redukován podíl lehce těkavých sloučenin, což při elektrojiskrovém obrábění kovů pozitivně ovlivňuje ztráty odparem, stejně tak jako bod vzplanutí. 

Vysoká čistota a úzké destilační rozmezí těchto dielektrik přispívají k dobré snášenlivosti s pokožkou obsluhy a nízké pachové intenzitě i při provozu stroje pro jiskrové obrábění. Výborná stabilita proti stárnutí zaručuje dlouhodobé, bezproblémové použití dielektrik. 

Díky nízkému obsahu aromátů jsou obě dielektrické kapaliny prakticky toxikologicky nezávadné. 

Nízká viskozita dielektrik podporuje jeho chladící a vyplachovací schopnost, jakož i přispívá ke snížení ztrát  způsobených vynášením na povrchu obráběných předmětů a také podporuje bezproblémovou filtraci v běžných filtračních systémech. 

LECTOR 35 a 37 umožňují dosáhnout při optimálních úbytcích obráběného předmětu a při relativně nízké rychlosti úbytku elektrod vysoké rozměrové a tvarové přesnosti, dále i vynikající kvalitu povrchu obráběných součástek.

POUŽITÍ 

Dielektrika typu LECTOR  se převážně používají pro výrobu nástrojů a forem, dále i pro zhotovení komplikovaných tvarů a dutin elektrojiskrovým obráběním.

Přitom: 

·       LECTOR  35 se používá zejména pro obrábění na čisto. 

·       LECTOR  37 se používá jako universální dielektrikum, tj. pro jemné i hrubší obrábění. 

LECTOR  35 a 37 se s úspěchem používají ve strojích pro jiskrové obrábění a hloubení většiny významných výrobců. Především LECTOR  37 je výslovně doporučován firmou MAHO-HANSEN pro použití v jejich strojích pro jiskrové zahlubování a leštění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry

Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12

 

 

 

Zkušební metoda

LECTOR

 

35

37

 

Kinematická viskozita

při 20 °C

při 40 °C

 

mm2/s

 

2,6

1,8

 

3,6

2,4

DIN 51 562, část 1

Hustota při 15 °C

kg/m3

796

810

DIN 51 757

Bod vzplanutí u.k. (P.M.)

°C

92

107

DIN 51 758

Bod tuhnutí

°C

-21

-21

DIN ISO 3016

Destilační rozmezí

Začátek destilace

Konec destilace

 

°C

°C

 

225

236

 

249

260

DIN 51 751

Obsah aromátů

% obj.

<0,5

<0,5

Postup ESSO AG

Třída nebezpečnosti

 

A III

žádná

DIN 51 758