KUTWELL S 72

POPIS 

KUTWELL S 72 je řezná kapalina rozpustná ve vodě, určená pro třískové obrábění kovů. Jedná se o plně syntetický produkt,  obsahující  mimo jiné inhibitory  koroze a aditiva pro aktivaci řezného procesu. 

Produkt   vytváří   při   každé   koncentraci a prakticky nezávisle na tvrdosti použité vody velmi stabilní, transparentní roztok. Rozdělení roztoku na olejovou a vodní fázi, tak jak se někdy vyskytuje u řezných emulzí, je v tomto případě vyloučeno. Oleje,  které  se   dostanou  do   kontaktu s roztokem produktu, nejsou emulgovány a mohou být proto snadno ze systému odstraněny. 

KUTWELL S 72  se vyznačuje velkou odolností proti růstu bakterií a nízkou pěnivostí. Jeho roztok má vynikající chladící a vymývací vlastnosti a přispívá tak k dlouhé životnosti obráběcích nástrojů. 

Chemicky odolné barvy používané k nátěrům strojů  (např. dvousložkové laky) nejsou roztokem poškozovány. 

V případě, že bude roztok KUTWELL S 72 vypouštěn do kanalizace, je nutno zajistit si povolení příslušné vodohospo-dářské organizace. 

KUTWELL S 72 představuje značkový produkt nadnárodní organizace ESSO a je dostupný po celém světě. 

KUTWELL S 72 neobsahuje sekundární aminy, dusitany ani sloučeniny chlóru, a představuje tak významný přínos k hy- gieně na pracovišti a k ochraně životního prostředí.

POUŽITÍ 

KUTWELL S 72 je určen zejména pro  vrtání  a  broušení  součástek  z   ocelolitiny a broušení  kroužků  pro  valivá  ložiska  a válečků   z   ložiskových   ocelí  a   ocelí   k zušlechtění. 

Doporučené provozní koncentrace : 

                                     (objem. % )

Broušení                             2 - 4

Běžné obrábění                  2 - 10 

Před každým novým naplněním stroje produktem by systém chladící kapaliny měl být pečlivě ošetřen a vyčištěn přípravkem SYSTEMREINIGER EXTRA společnosti ESSO. 

Kvalitativní standardy : 

S ohledem na svoje složení splňuje KUTWELL S 72 požadavky předpisu TRGS 611.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry

Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12

 

 

Zkušební metoda

KUTWELL S 72

 

 

 

Kinematická viskozita

při 40 °C

 

mm2/s

 

11

DIN 51 562, část 1

Hustota při 15 °C

kg/m3

1075

DIN 51 757

Obsah chlóru

 % hm.

< 0,01

DIN 51 577, část 2

Protikorozní vlastnosti emulze

 s koncentrací objem. 4,0%

 

stupeň koroze

0

DIN 51 360, část 2

Hodnota pH emulze

 s koncentrací objem. 4 %

 

8,9

DIN 51 369

 

Stanovení koncentrace: 

Stupnice pro stanovení koncentrace produktu KUTWELL S 72 pomocí ručního refraktometru  (přepočítávací faktor 1,54) 

Stupnice refraktometru :

 

 

1

 

2

 

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

Koncentrace       v obj.%

 

1,5

 

3,1

 

4,6

 

6,2

 

7,8

 

9,2

 

10,8

 

12,3

 

13,9

 

15,4