KUTWELL BRX 30

POPIS 

KUTWELL BRX 30 je biostabilní emulgační olej určený pro třískové obrábění kovů.

Vhodně vybraná ověřená aditiva poskytují tomuto produktu vynikající výkonnost. 

Přestože KUTWELL BRX 30 neobsahuje baktericidy, je růst bakterií v emulzi během aplikace výrazně potlačen, takže nedochází k takovým nežádoucím efektům, jako je vytváření více fází v kapalině, koroze nebo nepříjemný zápach. Emulze produktu KUTWELL BRX 30 se při správné péči vyznačují dlouhou životností. 

Emulze oleje ve vodě je velice stabilní a zabezpečuje krátkodobou ochranu obrobených dílů před korozí. 

Chemicky odolné barvy používané k nátěrům strojů (např. dvousložkové laky) nejsou emulzí poškozovány. 

KUTWELL BRX 30 neobsahuje sekundární aminy, dusitany, ani sloučeniny chlóru a bóru a představuje tak významný přínos k hygieně na pracovišti a k ochraně životního prostředí.

POUŽITÍ 

KUTWELL BRX 30 je určen pro všeo- becné uplatnění při  třískovém obrábění kovů, například při : 

· hromadné výrobě  součástek  na  obráběcích automatech a centrech, mimo jiné také ze slitin mědi, 

· broušení dílů  z  konstrukčních,  nástrojových i běžných ocelí. 

Doporučené provozní koncentrace : 

                                (objem. %)

Běžné obrábění             4 - 10

Broušení                       2 - 

Před každým novým naplněním stroje produktem KUTWELL BRX 30 by systém chladící kapaliny měl být pečlivě ošetřen a vyčištěn přípravkem SYSTEMREINIGER EXTRA společnosti ESSO.

Technické parametry

Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12

Zkušební metoda

KUTWELL BRX 30

 

Kinematická viskozita při 40 °C

mm2 / s

75

DIN 51 562, část 1

Hustota při 15 °C

kg / m3

953

DIN 51 757

Emulze připravená k aplikaci

Protikorozní vlastnosti emulze

 s koncentrací             4,0 objem. %

                                   3,5 objem. %

 

stupeň koroze

stupeň koroze

 

0

0

 

DIN 51 360, část 1

DIN 51 360, část 2

Hodnota pH emulze

 s koncentrací 2 objem. %

 

 

9,0

 

DIN 51 369