KUTWELL BRS 72

POPIS 

KUTWELL BRS 72 je biologicky stabilní řezná kapalina rozpustná ve vodě bez obsahu oleje, určená pro třískové obrábění kovů. Jedná se o plně syntetický produkt, který mimo jiné obsahuje inhibitory koroze, aditiva aktivující řezný proces a přísady proti tvorbě mlhy,  které minimalizují vznik aerosolu na pracovišti. 

KUTWELL BRS 72 vytváří při každé koncentraci a prakticky nezávisle na tvrdosti použité vody velmi stabilní, transparentní roztok. Rozdělení roztoku na více fází, jaké se někdy vyskytuje u řezných emulzí, je v tomto případě vyloučeno. Oleje, které se dostanou do kontaktu s roztokem, nejsou emulgovány a mohou být proto snadno ze systému odstraněny. 

Přestože KUTWELL BRS 72 neobsahuje baktericidy, je růst bakterií v průběhu aplikace kapaliny výrazně potlačen. Z tohoto důvodu se vodní roztoky produktu vyznačují dlouhou životností bez zvýšených nároků na péči. KUTWELL BRS 72 má vynikající chladící a vymývací vlastnosti, rovněž vykazuje nepatrný sklon k tvorbě pěny. Chemicky odolné barvy používané k nátěrům strojů (dvousložkové laky) nejsou roztokem poškozovány. 

KUTWELL BRS 72 neobsahuje sekundární aminy, dusitany ani sloučeniny chlóru a představuje tak významný přínos k hygieně na pracovišti a k ochraně životního prostředí.

POUŽITÍ 

KUTWELL BRS 72 je zejména určen pro:  

·       broušení součástek ze železných i neželezných kovů, např. dílů z ocelolitiny, kroužků valivých ložisek a válečků z ložiskových a zušlechtěných ocelí. 

Díky své aditivaci lze produkt použít i pro třískové obrábění jako např.: 

· řezání závitů na ocelových trubkách, 

· frézování a obrábění. 

Doporučené provozní koncentrace: 

                                (objem. % )

Broušení                       2 -  4

Běžné obrábění             2 - 10 

Před každým novým naplněním stroje produktem KUTWELL BRS 72 by systém chladící kapaliny měl být pečlivě ošetřen a vyčištěn přípravkem SYSTEMREINIGER EXTRA společnosti ESSO.

Kvalitativní standardy: 

S ohledem na svoje složení splňuje KUTWELL BRS 72 požadavky předpisu TRGS 611. 

 


Technické parametry

Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12

Zkušební metoda

KUTWELL BRS 72

 

Kinematická viskozita při 40 °C

mm2 / s

14

DIN 51 562, část 1

Vzhled

 

čirý

vizuálně

Hustota při 15 °C

kg / m3

1134

DIN 51 757

Emulze připravená k aplikaci

Vzhled

 

transparentní

vizuálně

Pěnivost při koncentraci 4%

minuty

< 1

ESSO AG

Protikorozní vlastnosti emulze

 s koncentrací 3,0 objem. %

stupeň koroze

0

DIN 51 360, část 2

Hodnota pH emulze

 s koncentrací 4 objem. %

 

9,2

 

DIN 51 369

 Stanovení koncentrace:

Stupnice pro stanovení koncentrace produktu KUTWELL BRS 72 pomocí ručního refraktometru (přepočítávací faktor 1,3)

Stupnice refraktometru :

 

 

1

 

2

 

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

Koncentrace       v obj.%

 

1,3

 

2,6

 

3,9

 

5,2

 

6,5

 

7,8

 

9,1

 

10,4

 

11,7

 

13