KUTWELL BR 50 EP

 

POPIS 

KUTWELL BR 50 EP je biologicky stabilní, emulgační řezný olej určený pro třískové obrábění kovů.  

Díky speciálnímu výběru základových olejů a nově koncipované technologii aditivace,  bylo dosaženo vynikající výkonnosti kapaliny. 

Přestože KUTWELL BR 50 EP neobsahuje baktericidy, je potlačen růst bakterií v emulzi během použití, takže nedochází k takovým nežádoucím efektům jako je vytváření více kapalných fází, koroze nebo nepříjemný zápach. Tím je i při standartní péči dosaženo prodloužené životnosti emulze. 

Emulze oleje ve vodě se vyznačuje vynikající stabilitou a zabezpečuje krátkodobou ochranu obrobených dílů před korozí, má vynikající vymývací schopnosti a dobrou smáčivost. Přísady aktivující řezný proces, obsažené v produktu, umožňují zpracovávat i velmi obtížně obrobitelné materiály. 

Chemicky odolné barvy používané k nátěrům strojů (např. dvousložkové laky) nejsou emulzí poškozovány. 

     KUTWELL BR 50 EP neobsahuje sekundární aminy, dusitany ani sloučeniny chlóru a představuje tak významný přínos k hygieně na pracovišti a k ochraně životního prostředí.  

 

POUŽITÍ 

KUTWELL BR 50 EP je univerzální emulgační oleje se zvýšenou výkonností určený pro třískové obrábění kovů na běžných obráběcích strojích, obráběcích centrech a dalších typech zařízení. S ohledem na charakter použitých speciálních účinných látek je produkt vhodný pro obrábění: 

·       železných materiálů (ocel, ocelová litina, litina včetně kuličkového grafitu)

·       chrom-niklových ocelí

·       lehkých kovů

·       slitin mědi

·       slitin obsahujících olovo. 

Doporučená provozní koncentrace je 4-10 objem. % pro běžné druhy obrábění jako je frézování, soustružení, vrtání nebo řezání. 

Před každým novým naplněním stroje produktem KUTWELL BR 50 EP by měl být oběhový systém chladící kapaliny  pečlivě ošetřen a vyčištěn přípravkem SYSTEMREINIGER EXTRA společnosti ESSO. 

Kvalitativní standardy: 

S ohledem na svoje složení splňuje KUTWELL BR 50 EP požadavky předpisu TRGS 611.

Přepočítávací faktor pro stupnici refraktometru = 1,1

 

Technické parametry

Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12

 

 

Zkušební metoda

KUTWELL BR 50 EP

 

 

 

Kinematická viskozita

při 40 °C

 

mm2/s

 

60

DIN 51 562, část 1

Hustota při 15 °C

kg/m3

995

DIN 51 757

Protikorozní vlastnosti emulze koncentrací

2,5 % obj.

2,5 % obj.

Stup. koroze

 

 

0

0

 

 

DIN 51 360, část 1

DIN 51 360, část 2

Hodnota pH emulze  s koncentrací 2% obj.

 

9,2

DIN 51 369