KUTWELL BR 40  

 

POPIS 

KUTWELL BR 40 je biostabilní emulgační olej určený pro třískové obrábění kovů.  

Výběrem speciálních základových olejů a nově koncipovanou technologií aditivace,  bylo dosaženo vynikajících výkonností kapaliny.

Přestože KUTWELL BR 40 neobsahuje baktericidy, je potlačen růst bakterií v emulzi během použití, takže nedochází k takovým nežádoucím efektům jako je vytváření více kapalných fází, koroze nebo nepříjemný zápach. Tím je i při standartní péči dosaženo prodloužené životnosti emulze. 

Emulze oleje ve vodě se vyznačuje vynikající stabilitou a zabezpečuje krátkodobou ochranu obrobených dílů před korozí. Přísady aktivující řezný proces, obsažené v produktu, umožňují zpracovávat i velmi obtížně obrobitelné materiály. 

Chemicky odolné barvy používané k nátěrům strojů (např. dvousložkové laky) nejsou emulzí poškozovány. 

     KUTWELL BR 40 neobsahuje sekundární aminy, dusitany ani sloučeniny chlóru a představuje tak významný přínos k hygieně na pracovišti a k ochraně životního prostředí.  

 

POUŽITÍ 

KUTWELL BR 40 představuje typ univerzálního emulgačního oleje určeného pro třískové obrábění kovů na běžných obráběcích strojích, obráběcích centrech a dalších typech zařízení. S ohledem na charakter použitých speciálních účinných látek je produkt vhodný pro obrábění (frézování, soustružení, vrtání, řezání a j.) železných kovů, slitin mědi i lehkých kovů. 

Doporučené provozní koncentrace: 

                                (objem. %)

Běžné obrábění               4 - 10

Broušení                         2 - 

Před každým novým naplněním stroje produktem KUTWELL BR 40 by systém chladící kapaliny měl být pečlivě ošetřen a vyčištěn přípravkem SYSTEMREINIGER EXTRA společnosti ESSO. 

Kvalitativní standarty: 

S ohledem na svoje složení splňuje KUTWELL BR 40 požadavky předpisu TRGS 611. 

 

Přepočítávací faktor pro stupnici refraktometru = 1

 

Technické parametry

Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12

 

 

Zkušební metoda

KUTWELL BR 40

 

 

 

Kinematická viskozita

při 40 °C

 

mm2/s

 

90

DIN 51 562, část 1

Hustota při 15 °C

kg/m3

964

DIN 51 757

Protikorozní vlastnosti emulze koncentrací

2,5 % obj.

3,0 % obj.

Stup. koroze

 

 

0

0

 

 

DIN 51 360, část

DIN 51 360, část 2

Hodnota pH emulze  s koncentrací 2% obj.

 

9

DIN 51 369