KUTWELL 42

                                                                     Univerzální emulgační obráběcí kapalina

POPIS 

KUTWELL 42 je emulgační obráběcí kapalina primárně určený pro třískové obrábění kovů. Je formulován na bázi velmi kvalitních ropných olejů a obsahuje vhodně zvolené emulgátory a stabilizátory inhibitory koroze a biocidy, které zaručují dlouhou životnost emulze. 

Chemicky odolné barvy používané k nátěrům strojů (např. dvousložkové laky) nejsou emulzí poškozovány. 

KUTWELL 42 neobsahuje sekundární aminy, dusitany, ani sloučeniny chlóru a bóru a představuje tak významný přínos k hygieně na pracovišti a k ochraně životního prostředí. 

Před každým novým naplněním stroje produktem KUTWELL 42 by systém chladící kapaliny měl být pečlivě ošetřen a vyčištěn přípravkem SYSTEMREINIGER EXTRA společnosti ESSO. 

Stanovení koncentrace produktu KUTWELL 42 pomocí ručního refraktometru  - přepočítávací faktor 1,0.

 POUŽITÍ 

KUTWELL 42 představuje typ univerzálního emulgačního oleje pro třískové obrábění kovů  lze jej použít pro vrtání, soustružení, řezání a broušení konstrukčních dílů z hliníku, slitin mědi, konstrukčních ocelí, běžných i  ocelí k zušlechtění, temperované litiny. 

Doporučené provozní koncentrace : 

                               (objemové %)

Běžné obrábění            4 - 10

Broušení                       2 - 

Kvalitativní standardy : 

S ohledem na svoje složení splňuje KUTWELL 42 požadavky TRGS 611. 

Výhody: 

·         Vysoká stabilita emulze

·         Dobrá ochrana proti bekteriím

·         Dobrá ochrana proti korozi

·         Univerzální použití

·         Nízká pěnivost

 

Technické parametry

 

 

Zkušební metoda

KUTWELL 42

 

 

 

Vzhled

 

hnědá,čírá

vizuálně

Kinematická viskozita při          40 °C

mm2/s

50

ISO 3104

Hustota při 15 °C

kg/m3

900

ISO12185

Bod tuhnutí

°C

-12

ISO 3016

Bod vzplanutí

°C

150

DIN 51 369

Vlastnosti emulze:

 

 

 

Vzhled (5%)

 

mléčně bílá

vizuálně

PH (1%)

 

8,8

ASTM E 70

Koroze (3%)

Stupeň koroze

0

DIN 51360 T1

Pěnivost (5%)

minuty

< 1

ESSO

Stabilita emulze po 24 h (5%)

 

Olej se neodděluje

ESSO