KOMPRESSOROEL 30, 40

VDL 100, 150

POPIS 

KOMPRESSOROEL 30 A 40 jsou velmi kvalitní mazací oleje formulované na bázi ropných frakcí. Jsou určené pro použití v mobilních a stacionárních kompresorech vzduchu. 

Tyto kompresorové oleje jsou vyráběny kombinací kvalitních základových olejů se speciálními aditivy a proto mohou být současně aplikovány jako HD motorové oleje pro mazání naftových motorů používaných k pohonu mobilních kompresorů. 

Oleje se vyznačují velmi dobrou oxidační stabilitou, kvalitní ochranou mazaných součástí proti opotřebení, vynikající ochranou proti korozi, detergentními a dispergačními vlastnostmi, dobrou neutralizační schopností.  

Při mazání kompresorů vzduchu mají podstatný význam následující dvě skutečnosti:

-Tvorba koksu a nečistot v samotném     kompresoru.

-Tvorba koksu a úsad v navazujících rozvodech vzduchu. 

Na základě speciální aditivace je výhodné KOMPRESSOROEL 30 a 40 aplikovat všude tam, kde tvorba koksu v kompresoru a jeho čistota představují vážný problém. Tyto oleje zabrańují tvorbě koksu na ventilech a tím opotřebení těchto kritických funkčních prvků kompresorů. To přináší podstatné snížení nároků na údržbu.

Ve stacionárních zařízeních se zásobníkem stlačeného vzduchu nebo potrubním rozvodem navazujícími na na kompresor, mohou KOMPRESSOROEL 30 a 40 být s výhodou použité až do teplot stlačeného vzduchu 160 °C, pokud je tlakový systém dimenzován tak, že stržený olej je rychle dopraven do odlučovače a nedochází tak k jeho neúměrné oxidaci a zahuštění v horkých částech potrubí. 

Při překročení rosného bodu mohou tyto oleje v důsledku použitých aditiv tvořit velmi viskózní emulze, které pak brání rychlému transportu oleje z horkých částí potrubního systému do odlučovače. Následkem je pak oxidační rozklad a koksování oleje, což může být zvláště aktuální u vícestupňových kompresorů se zařazenými vodními chladiči mezi jednotlivými stupni komprese. V takových kritických případech je pak preferováno použití oleje VERDICHTEROEL 3020, 3020N a 3022N. 

KOMPRESSOROEL 30 a 40:

·       Překračují základní požadavky DIN 51 506 „Mazací oleje VCL“

·       Splňují požadavky armády
MIL-L-2104B pro motorové oleje HD

·       Doporučení:

ČKD Technické laboratoře a.s.

-pístové kompresory VCL DIN 51 506, ISO VG 100 a VCL DIN 51 506, ISO VG 150

 

 

 

POUŽITÍ:

KOMPRESSOROEL 30 a 40 se používají v:

·       Mobilních kompresorech, např. používaných na stavbách, až do výstupních teplot stlačeného vzduchu 220 °C. Je možné je použít i jako HD motorové oleje pro mazání naftových motorů pohánějících tyto kompresory.

·       Stacionárních zařízeních se zásobníkem stlačeného vzduchu nebo bez navazujícího potrubního rozvodu, až do výstupních teplot 160°C. Takovéto systémy se vyskytují např. ve sklářském průmyslu, průmyslu zpracování plastických hmot, metalurgickém průmyslu (kování) nebo všude tam, kde se používají pneumatické stroje.

·       Vzduchových vývěvách pracujících s výstupním tlakem vyšším, než atmosferickým.

Při použití v kompresorech chlazených nastřikováním oleje jsou použitelné jen v některých případech. Takové aplikace doporučujeme konzultovat s inženýry ESSO.

Technické parametry

 

 

 

Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12

KOMPRESSOROEL

 

30

40

Kinematická viskozita

 

 

 

při 40 °C 

mm2/s

108

155

při 100 °C

mm2/s

12,3

15

Hustota při 15 °C

kg/m3

890

895

Bod vzplanutí o.k. (Clev.)

°C

250

260

Bot tuhnutí

°C

-21

-15

Neutralizační číslo (s)

mg KOH/ g

1,7

Neutralizační číslo (w)

mg KOH/ g

neutrální

Popel síranový

g/ 100 g

0,7

Obsah vody

g/ 100 g

< 1,0

Stárnutí, zvýšení Conradsonova karbonizačního zbytku

%

1,1

ISO viskozitní klasifikace

ISO VG

100

150