KOMPRESSOR

KUEHLOEL 46, 68 - VCL

 

POPIS

 

KOMPRESSOR KUEHLOEL 46 a 68 jsou speciální oleje formulované na ropné bázi, jsou určené pro šroubové kompresory chlazené nastřikováním oleje. Hlavní funkce oleje ve šroubovém kompresoru jsou chlazení a utěsnění kompresního prostoru.

 

Oleje se vyznačují následujícími charakteristickými vlastnostmi:

 

·       Oxidační stabilitou:

V důsledku použití velmi kvalitních základových olejů a speciálních antioxidantů při formulaci oleje, vyznačují se KOMPRESSOR KUEHLOEL46 a 68 vynikající oxidační stabilitou, která zaručuje dlouhou životnost oleje i při vysokém zatížení.

 

·       Schopností zabránit korozi:

Konstrukční části kompresorů, se kterými je olej v kontqaktu, jsou chráněné proti korozi inhibitory obsaženými v oleji.

 

·       Malým sklonem k tvorbě pěny

Speciální aditiva potlačují velmi efektivně tvorbu pěny jak při odstavení kompresoru, tak při přerušovaném provozu.

 

 

·       Schopností zabránit opo-třebení a přenášet zatížení:

Vysokotlaká aditiva (EP) obsažená v oleji ochraňují účinně ložiska a konstrukční prvky kompresorů přenášející zatížení před opotřebením.

 

 

 

·       Schopností čistit zařízení a zabránit usazování nečistot:

Velmi účinné detergenty a disperganty udržují nečistoty vznikající během použití oleje ve vznosu.
Tím se efektivně zabrání jejich nežádoucímu usazování na částech strojů.

 

·       Dobrou snášenlivostí s těsnícími materiály

Funkce běžných těsnících materiálů není působením KOMPRESSOR KUEHLOEL  46 a 68 negativně ovlivňována.

 

 

Použití:

 

KOMPRESSOR KUEHLOEL  46 a 68 jsou určené pro šroubové kompresory.

 

 

Povolení:

Pro oleje jsou k dispozici následující povolení, doporučení:

 

·       Šroubové kompresory ECOAIR

(Bauer, Flottmann, Secair)

 

·       Šroubové kompresory KAESER

 

·       Šroubové kompresory MAHLE

 

·       Šroubové kompresory DEMAG

 

 

 


Technické parametry

Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12

 

 

 

Zkušební metoda

 

KOMPRESSOR KUEHLOEL

 

46

68

 

 

Kinematická viskozita

při 100 °C 

při 40 °C

 

mm2/s

mm2/s

 

7,0

46

 

8,9

65

DIN 51 562

 

Hustota při 15 °C

kg/m3

870

880

DIN 51 757

 

Bod vzplanutí o.k. (Clev.)

°C

224

245

DIN ISO 2592

 

Bod tuhnutí

°C

-30

-21

DIN ISO 3016

 

Neutralizační číslo

mg KOH/ g

1,0

DIN 51 558, část 1

 

Popel (síranový)

% hm

0,6

DIN 51 575

 

Obsah nerozpustných látek

% hm

< 0,03

DIN 51 592

 

Obsah vody

% hm

< 0,1

DIN ISO 3733

 

Protikorozní vlastnosti na oceli

Stup. koroze

0 - A

DIN 51 585, postup A

 

Koroze na mědi

Stup. koroze

1-100 A3

DIN 51 759

 

Pěnivost                  S1

                                S2

                                S3

ml

ml

ml

< 30 / 0

< 30 / 0

< 30 / 0

E DIN 51 566

 

Stárnutí:

-Přírůstek Conradsonova karb. zbytku

-Přírůstek neutral. čísla po 1000h

 

% hm

mg KOH/g

 

0,6

< 2,0

 

DIN 51 352, část 2

DIN 51 587

 

FZG Test, A/8,3/90

Stup. síly způs. poškození

 

11

DIN 51 354, část 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.