ESSO KNITTING OIL

32,46, 48

POPIS  

Řada olejů ESSO KNITTING OIL jsou průzračné oleje určené pro textilní stroje. Jsou vyrobeny na základě medicinálních bílých olejů. 

Oleje vykazují dobrou ochranu proti opotřebení a vynikající odolnost proti stárnutí. 

ESSO KNITTING OIL 32 a 46 jsou bezpopelové, ESSO KNITTING OIL 48 obsahuje popelnaté přísady.

POUŽITÍ 

Oleje ESSO KNITTING OIL se používají především pro mazání pletacích strojů speciálně pro kruhové pletací stroje. 

Povolení: 

ESSO KNITTING OIL je povolen a doporučen firmou LONATI.

 

 

Technické parametry

Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12

 

 

 

Zkušební metoda

ESSO KNITTING OIL

 

32

46

48

 

Kinematická viskozita

při   40 °C

 

mm2/s

 

32

 

46

 

48

51 562

Hustota při 15 °C

kg/m3

860

865

865

DIN 51 757

Bod vzplanutí o.k. (Clev.)

°C

232

231

232

DIN ISO 2592

Neutralizační číslo

°C

< 0,03

1,4

< 0,03

DIN 51 558, část 1

Obsah vody

g /100 g

< 0,1

DIN ISO 3733

Koroze na mědi

Stup. koroze

1 - 100 A3

 

DIN 51 759

Stanovení nerozpustných látek

g/ 100 g

< 0,03

DIN 51 592

Barva podle Saybolta

 

+30

+24

+30

DIN 51 411

ISO -viskozitní klasifikace

ISO VG

32

46

48

DIN 51 519