HAERTEOEL XM 50

POPIS 

HAERTEOEL XM 50 je formulován na bázi ropných frakcí a je určený pro termální kalení materiálů ze železa. Jsou pro něj charakteristické následující vlastnosti: 

·       Mírná ochlazovací schopnost

HAERTEOEL XM 50 je učelné použít všude tam, kde jsou požadovány malé rychlosti ochlazení. 

·       Zachování čistého povrchu

HAERTEOEL XM 50 neovlivňuje negativně kvalitu povrchu ochlazovaného materiálu. 

·       Vysoký bod vzplanutí

Vysoký bod vzplanutí použitého základového oleje vytváří při použití HAERTEOEL XM 50 předpoklad bezpečného provozu. 

·       Nízká odparnost

Pro vysoce kvalitní základový olej použitý k formulaci HAERTEOEL XM 50 je charakteristická nízká odparnost i při vysokých teplotách. Z toho vyplývají pro uživatele následující výhody:

-Nižší spotřeba oleje na doplňování lázně.

-Menší znečišťování životního prostředí.  

·       Tepelná stabilita

HAERTEOEL XM 50 je tepelně velmi stabilní. Z tohoto důvodu i při vysokých teplotách kalení vzniká jen nepatrné množství produktů rozkladu oleje, negativně ovlivňujících kvalitu oleje nebo ochlazovaných součástí.

 

·       Odolnost proti stárnutí

Zvolená kombinace základového oleje a aditiv zajišťuje u HAERTEOEL XM 50 vysokou termickou a oxidační stabilitu. Z tohoto důvodu zůstávají výše uvedené vlastnosti dlouhodobě zachovány také při extrémně náročných aplikacích. Filtrací oleje a použitím ochranné atmosféry lze životnost oleje ještě významně prodloužit. 

POUŽITÍ 

V důsledku své schopnosti pomalého ochlazování je účelné HAERTEOEL XM 50 použít pro termálního kalení dílů z následujících materiálů: 

·       Velmi legovaných ocelí, u kterých je prodloužená doba ochlazování akceptovatelná.

·       Nízkolegovaných ocelí, které v předcházející etapě byly zpracovány termochemicky, např. cementováním nebo karbonitridací, např. hřídelí, pouzder, kroužků, vřeten a čepů z ocelí k zušlechtění, automatových nebo nástrojových. 

Teploty olejové lázně by neměly dlouhodobě překročit následující hodnoty: 

·       Při použití inertní atmosféry 150 oC

·       Při práci bez inertní armosféry 60-130oC

 

 

Technické parametry

Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12

 

 

Zkušební metoda

HAERTEOEL XM 50

 

 

Vzhled

žlutavý, čirý

vizuálně

Barva ASTM

Číslo barvy

1,0

DIN ISO 2049

Kinematická viskozita

při 40 °C 

při 100 °C

 

mm2/s

mm2/s

 

30

5

DIN 51 562

Hustota při 15 °C

kg/m3

868

DIN 51 757

Bod vzplanutí o.k. (Clev.)

°C

220

DIN ISO 2592

Bod tuhnutí

°C

-12

DIN ISO 3016

Stanovení Conradsonova karbonizačního  zbytku

% hm

0,02

DIN 51 551

Stárnutí, zvýšení Conradsonova karbon. zbytku

%hm

+ 0,2

DIN 51 352

DIN 51 551

Ztráty odpařením

za 1 hod. při 150°C

za 1 hod. při 200°C

% hm

 

0,2

2,5

DIN 51 581

Maximální rychlost ochlazování při teplotě

°C/s

°C

49

510

Metoda ESSO

(Quenchmaster)

Doporučené teploty lázně:

otevřená lázeň

lázeň s inertní atmosférou

°C

 

60 až 130

max. 150

 

Rychlost ochlazování (°C/s)

                                                                                                                                     Teplota °C