HAERTEOEL XD 80

POPIS 

HAERTEOEL XD 80 je formulován na bázi ropných frakcí a je určený pro termální kalení materiálů ze železa. Jsou pro něj charakteristické následující vlastnosti: 

·       Velká ochlazovací schopnost

HAERTEOEL XD 80 je učelné použít všude tam, kde jsou požadovány středně velké až velké rychlosti ochlazení.

·       Zachování čistého povrchu

HAERTEOEL XD 80 neovlivňuje negativně kvalitu povrchu ochlazovaného materiálu. 

·       Vysoký bod vzplanutí

Vysoký bod vzplanutí použitého základového oleje vytváří při použití HAERTEOEL XD 80 předpoklad bezpečného provozu. 

·       Nízká odparnost

Pro vysoce kvalitní základový olej použitý k formulaci HAERTEOEL XD 80 je charakteristická nízká odparnost i při vysokých teplotách. Z toho vyplývají pro uživatele následující výhody:

-Nižší spotřeba oleje na doplňování lázně.

-Menší znečišťování životního prostředí.  

·       Tepelná stabilita

HAERTEOEL XD 80 je tepelně velmi stabilní. Z tohoto důvodu i při vysokých teplotách kalení vzniká jen nepatrné množství produktů rozkladu oleje, negativně ovlivňujících kvalitu oleje nebo ochlazovaných součástí.

 

·       Odolnost proti stárnutí

Zvolená kombinace základového oleje a aditiv zajišťuje u HAERTEOEL XD 80 vysokou termickou a oxidační stabilitu. Z tohoto důvodu zůstávají výše uvedené vlastnosti dlouhodobě zachovány také při extrémně náročných aplikacích. Filtrací oleje a použitím ochranné atmosféry lze životnost oleje ještě významně prodloužit. 

POUŽITÍ 

V důsledku své schopnosti středně rychlého ochlazování je účelné HAERTEOEL XD 80 použít pro takové případy termálního kalení, kde jsou požadovány krátké časy ochlazování předmětů v kombinaci s vysokou životností oleje. 

Teploty olejové lázně by neměly dlouhodobě překročit následující hodnoty:

·       Při použití inertní atmosféry 150 oC

·       Při práci bez inertní armosféry 60-130oC 

HAERTEOEL XD 80 je určen kromě jiného pro tepelné zpracování kroužků kuličkových ložisek a dílů z ložiskových ocelí  (např. 100 Cr 6) v průběžných pecích např. AICHELIN.

 

 

 

 

 

Technické parametry

Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12

 

 

Zkušební metoda

HAERTEOEL XD 80

 

 

Vzhled

žlutavý, čirý

vizuálně

Barva ASTM

Číslo barvy

1,0

DIN ISO 2049

Kinematická viskozita

při 40 °C 

při 100 °C

 

mm2/s

mm2/s

 

36

6

DIN 51 562

Hustota při 15 °C

kg/m3

871

DIN 51 757

Bod vzplanutí o.k. (Clev.)

°C

220

DIN ISO 2592

Bod tuhnutí

°C

-12

DIN ISO 3016

Stanovení Conradsonova karbonizačního  zbytku

% hm

0,2

DIN 51 551

Stárnutí, zvýšení Conradsonova karbon. zbytku

%hm

+ 0,3

DIN 51 352

DIN 51 551

Ztráty odpařením

za 1 hod. při 150°C

za 1 hod. při 200°C

% hm

 

0,2

2,5

DIN 51 581

Maximální rychlost ochlazování při teplotě

°C/s

°C

78

600

Metoda ESSO

(Quenchmaster)

Doporučené teploty lázně:

otevřená lázeň

lázeň s inertní atmosférou

°C

 

60 až 130

max. 150

 

 

                              Rychlost ochlazování (°C/s)

 

                                                                                                                                    Teplota (°C)