HAERTEOEL XD 100 

POPIS 

HAERTEOEL XD 100 je formulován na bázi ropných frakcí a je určený pro termální kalení materiálů ze železa. Jsou pro něj charakteristické následující vlastnosti: 

·       Velmi vysoká ochlazovací schopnost

HAERTEOEL XD 100 je učelné použít všude tam, kde jsou požadovány extrémně vysoké rychlosti ochlazení. 

·       Zachování čistého povrchu

HAERTEOEL XD 100 neovlivňuje negativně kvalitu povrchu ochlazovaného materiálu.

·       Vysoký bod vzplanutí

Vysoký bod vzplanutí použitého základového oleje vytváří při použití HAERTEOEL XD 100 předpoklad bezpečného provozu. 

·       Nízká odparnost

Pro vysoce kvalitní základový olej použitý k formulaci HAERTEOEL XD 100 je charakteristická nízká odparnost i při vysokých teplotách. Z toho vyplývají pro uživatele následující výhody:

-Nižší spotřeba oleje na doplňování lázně

-Menší znečišťování životního prostředí.  

·       Tepelná stabilita

HAERTEOEL XD 100 je tepelně velmi stabilní. Z tohoto důvodu i při vysokých teplotách kalení vzniká jen nepatrné množství produktů rozkladu oleje, negativně ovlivňujících kvalitu oleje nebo ochlazovaných součástí. 

 

·       Odolnost proti stárnutí:

Zvolená kombinace základového oleje a aditiv zajišťuje u HAERTEOEL XD 100 vysokou termickou a oxidační stabilitu. Z tohoto důvodu zůstávají výše uvedené vlastnosti dlouhodobě zachovány také při extrémně náročných aplikacích. Filtrací oleje a použitím ochranné atmosféry lze životnost oleje ještě významně prodloužit. 

POUŽITÍ 

V důsledku své schopnosti velmi rychlého ochlazování je účelné HAERTEOEL XD 100 použít pro takové případy termálního kalení, kde jsou požadovány extrémně krátké časy ochlazování předmětů ve spojení s vysokou pevností.

Teploty olejové lázně by neměly dlouhodobě překročit následující hodnoty:

·       Při použití inertní atmosféry 150 oC

·       Při práci bez inertní armosféry 60-130°C 

HAERTEOEL XD 100 je vhodný především pro tepelné zpracování dílů z nízkolegovaných ocelí, např.  spojovacích tyčí, klikových hřídelí, stabilizátorů a dalších konstrukčních součástek z ocelí k zušlechtění, nástrojových a konstrukčních.

Technické parametry

Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12

 

 

Zkušební metoda

HAERTEOEL XD 100

 

 

Vzhled

žlutavý, čirý

vizuálně

Barva ASTM

Číslo barvy

1,0

DIN ISO 2049

Kinematická viskozita

při 40 °C 

při 100 °C

 

mm2/s

mm2/s

 

42

7

DIN 51 562

Hustota při 15 °C

kg/m3

874

DIN 51 757

Bod vzplanutí o.k. (Clev.)

°C

220

DIN ISO 2592

Bod tuhnutí

°C

-12

DIN ISO 3016

Stanovení Conradsonova karbonizačního  zbytku

% hm

0,3

DIN 51 551

Stárnutí, zvýšení Conradsonova karbon. zbytku

%hm

+ 0,8

DIN 51 352

DIN 51 551

Ztráty odpařením

za 1 hod. při 150°C

za 1 hod. při 200°C

% hm

 

0,2

2,5

DIN 51 581

Maximální rychlost ochlazování při teplotě

°C/s

°C

92

630

Metoda ESSO

(Quenchmaster)

Doporučené teploty lázně:

otevřená lázeň

lázeň s inertní atmosférou

°C

 

60 až 130

max. 150