FORMENOEL FO 30 B

a FO 100 B

Formový olej šetrný k životnímu prostředí vyznamenaný „Modrým andělem“ podle RAL-UZ 64 (šetrný k životnímu prostředí, s ohledem na rychlou biologickou odbouratelností 

POPIS 

FORMENOEL FO 30 B a FO 100 B jsou formové a dělící oleje formulované na bázi modifikovaného řepkového oleje. Podle nejnovější kategorizace základových olejů se vyznačují stupněm ohrožení vod (WGK) 1. S ohledem na tyto zkušenosti mají charakter produktu šetrného pro životní prostředí.  

Vydatnost činí cca 110-130 m2/ ltr.

 

 

 

 

 

 

POUŽITÍ 

FORMENOEL FO 30 B je vhodný především jako formový olej při výrobě pohledových betonových ploch nebo panelů s povrchem vhodným pro přímé tapetování.

 FORMENOEL FO 100 B je s úspěchem používán jako oddělovací prostředek na nákladových plochách automobilů při transportu lepivých materiálů, např. jílů a hlín. 

Upozornění:

Při práci s FORMENOEL FO 30 B a FO 100 B je třeba se vyvarovat kontaktu oleje s laky, pryží a plasty, protože tyto materiály jsou olejem poškozovány.

Technické parametry

Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12

 

 

 

Zkušební metoda

FORMENOEL

 

FO 30 B

FO 100 B

 

Kinematická viskozita

při 40 °C

 

 

mm2/s

 

4,6

 

4,3

 

DIN 51 550 ve spojení s DIN 51 561 nebo DIN 51 562, část 1

Hustota při 15 °C

kg / m3

881

881

DIN 51 757

Bod vzplanutí o.k. (Clev.)

°C

178

175

DIN  ISO 2592