FLEXON 876, 815

POPIS 

Pod mezinárodním obchodním označením FLEXON nabízí společnost ESSO následující řady:

·       FLEXON 800

·       FLEXON 600 

FLEXON 876 a 815 jsou vysoce rafinované, parafinické řezy velmi úzkého destilačního rozmezí s odstupňovanou viskozitou.

 Produkty řady FLEXON 800 jsou prakticky výhradně používané jako změkčovadlo a nastavovací oleje při výrobě a zpracování kaučuků. 

FLEXON 876 a 815 se vyznačují následujícími charakteristickými vlastnostmi:

·       Chemickou neutralitou

·       Dobrými rozpouštěcími vlastnostmi

·       Termickou stabilitou

·       Dobrou oxidační stabilitou

·       Vysokým obsahem parafinických uhlovodíků

·       Velmi nízkou koncentrací aromátů

·       Světlou barvou

·       Příznivou barevnou stabilitou

·       Neutrálním zápachem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUŽITÍ 

Produkty řady FLEXON 800 jsou přednostně používané jako změkčovadlo a nastavovací olej pro následující typy kaučuků: 

·       Etylén-propylén-dienové (EPDM)

·       Etylén-propylénové (EPM)

·       Butylénové (IIR) 

Volba oleje závisí na konkrétních recepturách směsí, podmínka zpracování a požadovaných fyzikálně-chemických vlastnostech finálního výrobku.

 Kvalitativní standardy: 

FLEXON 876 a 815 odpovídají klasifikaci pro nastavovací oleje ASTM  D 2226, typ oleje 104 B.

 Data o produktu: viz druhý list.

Technické parametry

Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12

 

 

 

Zkušební metoda

FLEXON

 

876

815

 

Kinematická viskozita

při 40 °C 

při 100 °C

 

mm2/s

mm2/s

 

110

12,0

 

470

32

DIN 51 562, část 1

Hustota při 15 °C

kg / m3

883

901

DIN 51 757

Bod vzplanutí u.k. (Clev.)

°C

265

300

DIN  ISO 2592

Bod tuhnutí

°C

-9

-9

DIN ISO 3016

Neutralizační číslo

mg KOH / g

< 0,03

< 0,03

DIN 51 558, část 1

Barva ASTM

Číslo barvy

1,0

4,5

DIN ISO 2049

Obsah síry

% hm

0,3

0,8 

DIN 51 400, část 6

Obsah zásaditého dusíku

mg / kg

100

180

DIN ISO 3771

Anilínový bod

°C

115

119

DIN  51 775

Index lomu n d 20

 

1,484

1,496

DIN 51 423

Viskozitně hustotní konstanta

 

0,811

0,815

DIN 51 738

Skupinová strukturní ananlýza C A

               C N

               C P

%

 

3

30

67

 

6

27

67

DIN 51 378

Ztráty odpařením 22 hod/ 107 °C

% hm

0,2

0,05

ASTM D 972