FLEXON 856

POPIS

FLEXON 856 je světlý procesní olej parafinického typu

 

 

 

 

 

 

   

 

Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12

 

 

Zkušební metoda

FLEXON 856

 

 

 

Barva

číslo barvy

0,5

DIN ISO 2049

Hustota při 15°C

kg/m3

877

DIN 51 757

Kinemat. viskozita při          40°C

mm2/s

80

DIN 51 562 díl 1

Viskozitně-hustotní konstanta

 

0,808

DIN 51 378

Index lomu                          nD20

 

1,482

DIN 51 423

Anilínový bod

°C

111

DIN ISO 2977

Skupinová strukturní analýza (rozdělení uhlíku)                  CA

                                                                    CN

                                                                    CP

 

%

%

%

 

4

29

67

DIN 51 378

Síra

hmot. %

0,3

DIN 51 400 díl 6

Neutralizační číslo (TBN)

mg KOH/g

0,03

DIN 51 558 díl 1

Bod vzplanutí o.T. (Cleveland)

°C

250

DIN ISO 2592

Bod tuhnutí

°C

-9

DIN ISO 3016

Důležitá poznámka:  Výběr procesního oleje se řídí podle konkrétního použití. Uživatel musí praktickými zkouškami ověřit vhodnost oleje pro danou aplikaci.