FLEXON 843

POPIS

FLEXON 843 je světlý parafinický procesní olej. 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12

 

 

Zkušební metoda

FLEXON 843

 

 

 

Barva

 

1,0

DIN ISO 2049

Hustota při 15°C

kg/m3

880

DIN 51 757

Kinemat. viskozita při          40°C

                                           100°C

mm2/s

20,0

4,0

DIN 51 562 díl 1

Skupinová strukturní analýza  CA

                                                          CN

                                                          CP

%

%

%

8

32

60

DIN 51 378

Síra

hmot. %

0,95

DIN 51 400 díl 6

Neutralizační číslo (TBN)

mg KOH/g

0,03

DIN 51 558 díl 1

Bod vzplanutí o.k. (Cleveland)

°C

194

DIN ISO 2592

Bod tuhnutí

°C

-12

DIN ISO 3016

ležitá poznámka:  Výběr procesního oleje se řídí podle konkrétního použití.  Uživatel musí praktickými zkouškami ověřit vhodnost oleje pro danou aplikaci.