FLEXON 815

POPIS 

Pod mezinárodním obchodním označením FLEXON nabízí společnost ESSO následující řady: 

·  FLEXON 800

·  FLEXON 600

 FLEXON 815 je vysoce rafinovaný, parafinický řez velmi úzkého destilačního rozmezí s vyšší viskozitou. 

Produkty řady FLEXON 800 jsou prakticky výhradně používané jako změkčovadlo a nastavovací oleje při výrobě a zpracování kaučuků. 

FLEXON 815 se vyznačuje následujícími charakteristickými vlastnostmi:

·  Chemickou neutralitou

·  Dobrými rozpouštěcími vlastnostmi

·  Termickou stálostí

·  Dobrou oxidační stabilitou

·  Vysokým obsahem parafinických uhlovodíků

·  Velmi nízkou koncentrací aromátů

·  Světlou barvou

·  Příznivou barevnou stabilitou

·  Neutrálním zápachem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUŽITÍ 

Produkty řady FLEXON 800 jsou přednostně používané jako změkčovadlo a nastavovací olej pro následující typy kaučuků:

 ·  Etylén-propylén-dienové (EPDM)

·  Etylén-propylénové (EPM)

·  Butylénové (IIR)

 Volba oleje závisí na konkrétních recepturách směsí, podmínka zpracování a požadovaných fyzikálně-chemických vlastnostech finálního výrobku.  

 Kvalitativní standardy:

FLEXON 815 odpovídá klasifikaci pro nastavovací oleje ASTM  D 2226, typ oleje 104 B.

 Data o produktu: viz druhý list.

Technické parametry

Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12

 

 

Zkušební metoda

FLEXON

 

815

 

Kinematická viskozita

při 40 °C 

při 100 °C

 

mm2/s

mm2/s

 

470

32

DIN 51 562, část 1

Hustota při 15 °C

kg / m3

901

DIN 51 757

Bod vzplanutí o.k. (Clev.)

°C

300

DIN  ISO 2592

Bod tuhnutí

°C

-9

DIN ISO 3016

Číslo kyselosti

mg KOH / g

0,03

DIN 51 558, část 1

Barva ASTM

 

4,5

DIN ISO 2049

Obsah síry

% hm

0,8 

DIN 51 400, část 6

Obsah zásaditého dusíku

mg / kg

180

DIN ISO 3771

Anilínový bod

°C

119

DIN  51 775

Index lomu n d 20

 

1,496

DIN 51 423

Viskozitně hustotní konstanta

 

0,815

DIN 51 738

Skupinová strukturní ananlýza C A

               C N

               C P

%

 

6

27

67

DIN 51 378

Ztráty odpařením 22 hod/ 107 °C

% hm

0,05

ASTM D 972