FLEXON 683

 POPIS

FLEXON 683 je parafinický procesní olej, typu MES. 

VÝHODY

·         Kompatibilita s kaučukem a v pryžových směsích pro pneumatiky.

·         Nemá karcenogenní účinky.

·         Dobrá přilnavost k surovině za účelem zamezení spékavosti granulí hnojiv.

 POUŽITÍ

FLEXON 683 je ideálně navržen jako nastavovací olej pro emulzi styren - butadienového kopolymeru a do kaučukových směsí při výrobě pneumatik.

 

Je také vhodný potlačení tvorby prachu u práškových hnojiv, stejně jako pro řízení rychlosti rozpouštění hnojiva při aplikaci.

VLASTNOSTI VÝROBKU

FLEXON 683 je olej rafinovaný v nezbytně nutném rozsahu pro zajištění zdravotní neškodnosti z hlediska karcenogenity (snížení obsahu polyaromatických uhlovodíků pod 3%, dle metodiky IP 346), při současném zachování dostatečné aromaticity a kompatibility s kaučuky a v pryžových směsích. 

                                                             

 

Typické parametry

 

 

 

Zkušební metoda

FLEXON 683

 

 

 

Vzhled

 

jasný

 

Hustota při 15°C

kg/m3

910

DIN 51 757

Kinemat. viskozita při          40°C

mm2/s

190

DIN 51 562 díl 1

Viskozitně-hustotní konstanta

 

0,842

DIN 51 378

Index lomu  nD20

 

1,499

DIN 51 423

Anilínový bod

°C

100

DIN ISO 2977

Síra

hmot. %

1,0

DIN 51 400 díl 6

Neutralizační číslo (TBN)

mg KOH/g

0,03

DIN 51 558 díl 1

Bod vzplanutí o.k. (Cleveland)

°C

260

DIN ISO 2592

Bod tuhnutí

°C

-6

DIN ISO 3016

Obsah PCA

%hm

2

IP 346