FETT EGL 3144

POPIS

FETT EGL 3144 je přirozeně zbarvené, světle žluté vysoce kvalitní víceúčelové plastické mazivo pro velká zatížení. Je  formulované na základě litného mýdla a minerálního naftenického základového oleje se speciálními přísadami

 Charakteristické kvalitativní znaky:

 ·       Stabilní při hnětení a teplotně odolné

Při velkém mechanickém zatížení a tepelném namáhání zůstává struktura plastického maziva zachována po dlouhou dobu i při použití v širokém teplotním rozmezí.

·     Schopnost zmírňovat opotřebení

Mazací film, který přenáší zatížení, snižuje opotřebení na kluzných plochách na minimum. Tím se prodlužuje životnost stroje.

 ·       Odolné vůči oxidaci

Díky vynikající odolnosti vůči oxidaci zůstávají mazací vlastnosti plastického maziva zachovány po dlouhou dobu.

 ·       Odlučivost vody

FETT EGL 3144 je odolný vůči vodě a je použitelný i ve vlhkém prostředí. 

·       Ochrana proti korozi

Plochy, které jsou mazány tímto plastickým mazivem jsou chráněny proti korozi díky inhibitorům koroze, které jsou v tomto plast. mazivu použité

 ·       Čerpatelnost v centr. mazacích systémech

FETT EGL 3144 je čerpatelný v centrálních mazacích systémech také při nízkých teplotách.

 

 

·       Stabilní vůči vibracím

FETT EGL 3144 je vhodný zvláště k mazání elektronářadí, ručních elektropřístrojů, stolních a sloupových vrtaček, brusek, pásových brusek a leštících strojů, stejně jako pro mazání převodů řeznických strojů.

Kvalitativní standardy

FETT EGL 3144

·       splňuje požadavky pro plastická maziva KP 2 K-20 dle DIN 51 825

·       dle normy DIN 51 502 se označuje jako plastické mazivo KP2 K-20. 

 POUŽITÍ

FETT EGL 3144 je použitelný v teplotním rozmezí od -20 do +130°C. 

FETT EGL 3144 se používá pro následující aplikace:

 ·       válečková ložiska nejrůznějších

    konstrukcí, malých rozměrů s normálním

    zatížením a vysokými otáčkami (hodnota n

    x dm přes 500000 mmxmin-1)

·       kluzná ložiska s vyššími otáčkami

·       mazací místa, která jsou vystavena nárazovému zatížení

·       centrální mazací systémy

·       centrální mazací systémy nákladních vozů a stavebních strojů, kde se vyžaduje plastické mazivo KP2K, popř. dle MAN 283 Li-P2

Povolení:

Bekamax, Baier & Köppel

 

 

 

 

 

Technické parametry

Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12

 

 

Zkušební metoda

FETT EGL 3144

 

NLGI - konzistenční stupeň

 

2

DIN 51 818

Penetrace po prohnětení

0,1 mm

280

DIN ISO 2137

Teplotní rozsah použití

°C

-20 až +130

DIN 51 825

Zpevňovadlo

Litné mýdlo

 

Teplota skápnutí

°C

185

DIN ISO 2176

Odolnost proti vodě

St. zhodnocení při zkušební teplotě

1-90

 

DIN 51 807, část 1

 

Zkouška na zkušebním stroji SKF -       zkouška při běhu A (dle zruš. DIN)

       zkouška při běhu B při 120°C

     zvl. zkuš. provoz při 5400 1/min, zkušební zatížení 500 kg

 

 

 

splněno

splněno

splněno

DIN 51 806

Zkouška na přístroji FAG FE 9 s valivým ložiskem

Postup 02-A/1500/6000 -120

 

F10 h

F50  h

 

280

301

 

 

DIN 51 821 část 2

Oxidační stabilita - pokles tlaku po 100h při 100°C

kPa

<50

DIN 51 808

Zkouška na korozivnost (SKF Emcor Test)

Stup. koroze

0 a 0

DIN 51 802

Test na Timkenově zkuš. stroji- tíha břemene

N

190

ASTM D 2509

Snášenlivost s těsnícími hmotami SRE-NBR 28, 7 dní, 100°C

      relat. změna objemu

 

 

%

 

 

9

 

DIN 53 538, díl 3

DIN 53 521

Koroze na mědi

Stup. koroze

1 při 120

DIN 51 811

Obsah pevných látek větších než

25 mikrometrů

mg / kg

< 20

DIN 51 813

Obsah vody

% hm

< 0,1

DIN ISO 3733

Odlučitelnost oleje při normální zkoušce -

     18h při 40°C

     7 dní při 40°C

 

 

% hm

% hm

 

 

3

6

 

DIN 51 817

Typ základového oleje

 

minerální

 

Kinematická viskozita zákl. oleje při 40 °C

m2 /s (cSt)

 

97

DIN 51 562, část 1

 

Výkonová klasifikace

 

KP 2 K-20

DIN 51 825

Označení

 

KP 2 K-20

DIN 51 502