EXXMAR 12, 24, 30, 40 TP

 

POPIS

 

Maziva řady EXXON MARINE jsou určena pro použití v pístových naftových motorech. Produkty EXXMAR TP jsou vyráběny na bázi vysoce kvalitních základových olejů. Díky vhodně zvoleným aditivům dosahují vynikajících charakteristik regulace vody, mají čistící schpnosti, schopnosti disperze a vykazují zásaditost nutnou pro udržení motoru v čistotě a minimalizaci jeho opotřebení. Tyto produkty jsou k dispozici ve viskozitních třídách SAE 30 a SAE 40. Pro zvláštní použití lze dodat EXXMAR 12 TP a EXXMAR 40 TP i ve třídě SAE 50. Charakteristické znaky produktů EXXMAR jsou:

 

·       Delší intervaly mezi generálními opravami motoru

Díky minimálnímu opotřebení pístních kroužků a vložek válců a sníženým úsadám na pístech, lze docílit delších intervalů pro opravy motorů.

 

·       Delší životnost oleje

Delší životnosti oleje je dosaženo zejména díky vynikajícímu udržování zásaditosti (TBN) i odpuzování vody a okamžitému vyčištění odstředěním.

 

 

 

 

POUŽITÍ:

 

Oleje EXXMAR 30TP (30TBN) jsou určeny pro všechny pístové naftové motory v obtížném provozu, s vysokým jmenovitým výkonem, určené pro spalování těžkých olejů.

 

EXXMAR 24TP (24TBN) a EXXMAR 40TP (40TBN) jsou určeny pro případy provozu s těžkým olejem, ve kterých lépe vyhovují oleje s vyšším nebo nižším TBN než u oleje EXXMAR 30TP, z hlediska typu motoru a provozu, kvality paliva nebo konkrétního doporučení výrobce motoru. EXXMAR 40TP 5O (SAE 50) lze použít jako válcový olej v motorech s křížovou hlavou, které pracují s těžkými oleji s nižším obsahem síry. V tomto použití je zaměnitelný s produktem EXXMAR X40.

 

EXXMAR 12TP (12TBN) jsou určeny pro použití v pístových naftových motorech s vysokým jmenovitým výkonem, které pracují na destilovaná paliva v nepříznivých podmínkách. EXXMAR 12TP lze rovněž použít v motorech spalujících těžké oleje s nižší viskozitou (cca 80-100 cSt při 50°C) a s nižším obsahem síry (do 1-2 objemových procent), kdykoli je relativně nízké TBN oleje stále ještě považováno z provozního hlediska za postačující. EXXMAR 12TP 5O (SAE 50) lze použít jako válcový olej v motorech s křížovou hlavou, které spalují destilovaná paliva s velmi nízkým obsahem síry. 

 

 

Kvalitativní standardy

·       API CD

 


 

 

Technické parametry

Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12

 

 

 

 

Zkušební metoda

EXXMAR 12TP

 

30

40

50

 

Total Base Number (TBN)

mg KOH/g

12

12

12

DIN ISO 3771

Kinematická viskozita

při 100 °C 

při 40 °C

 

mm2/s

mm2/s

 

12,0

110

 

14,4

146

 

19,0

252

 

DIN 51 562, část 1

Viskozitní index

 

98

96

95

DIN ISO 2909

Bod tuhnutí

°C

-18

-12

-9

DIN ISO 3016

Bod vzplanutí o.k. (Clev.)

°C

252

258

264

DIN ISO 2592

Hustota při 15 °C

kg/m3

898

902

905

DIN 51 757


EXXMAR 24TP

 

30

40

 

 

Total Base Number (TBN)

mg KOH/g

24

24

 

DIN ISO 3771

Kinematická viskozita

při 100 °C 

při 40 °C

 

mm2/s

mm2/s

 

12,0

110

 

14,4

146

 

 

DIN 51 562, část 1

Viskozitní index

 

98

96

 

DIN ISO 2909

Bod tuhnutí

°C

-18

-12

 

DIN ISO 3016

Bod vzplanutí o.k. (Clev.)

°C

246

254

 

DIN ISO 2592

Hustota při 15 °C

kg/m3

906

910

 

DIN 51 757

EXXMAR 30TP

 

30

40

 

 

Total Base Number (TBN)

mg KOH/g

30

30

 

DIN ISO 3771

Kinematická viskozita

při 100 °C 

při 40 °C

 

mm2/s

mm2/s

 

12,0

110

 

14,4

146

 

 

DIN 51 562, část 1

Viskozitní index

 

98

96

 

DIN ISO 2909

Bod tuhnutí

°C

-18

-12

 

DIN ISO 3016

Bod vzplanutí o.k. (Clev.)

°C

244

252

 

DIN ISO 2592

Hustota při 15 °C

kg/m3

910

913

 

DIN 51 757

EXXMAR 40TP

 

30

40

50

 

Total Base Number (TBN)

mg KOH/g

40

40

40

DIN ISO 3771

Kinematická viskozita

při 100 °C 

při 40 °C

 

mm2/s

mm2/s

 

12,0

110

 

14,4

146

 

19,0

225

 

DIN 51 562, část 1

Viskozitní index

 

98

96

95

DIN ISO 2909

Bod tuhnutí

°C

-18

-12

-9

DIN ISO 3016

Bod vzplanutí o.k. (Clev.)

°C

240

250

260

DIN ISO 2592

Hustota při 15 °C

kg/m3

916

919

923

DIN 51 757

 Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.