EMULSIONSSCHUTZ EXTRA 

POPIS 

EMULSIONSSCHUTZ EXTRA je velmi účinný konzervační prostředek vhodný pro použití ve všech typech okruhů obráběcích strojů pracujících s řeznými kapalinami typu emulze. Jeho přídavek hubí kvasinky, bakterie, plísně a snižuje tak výrazně celkový počet zárodků v emulzi.

 Cílevědomé použití EMULSIONSSCHUTZ EXTRA snižuje v důsledku prodloužení životnosti emulze i obráběcích nástrojů výrazně provozní náklady. Kromě toho se následkem zlepšeného stavu emulze minimalizují problémy s nepříjemným zápachem a nebezpečí infekcí na poraněných místech pokožky obsluhy. Při správném použití představuje EMULSIONSSCHUTZ EXTRA příspěvek ke zlepšení pracovních podmínek. Svojí zásaditou povahou stabilizuje hodnotu pH emulze.

 EMULSIONSSCHUTZ EXTRA byl vyvinut speciálně pro použití s produkty ESSO, např. řeznými kapalinami KUTWELL a WALZOEL S.

 

 

POUŽITÍ 

Při prokazatelně vysokém počtu zárodků v emulzi, stanoveném např. pomocí „Dip-Slide“ testu, se v přepočtu na celkové množství přidá do emulze 0,1-0,2% produktu EMULSIONSSCHUTZ EXTRA. Uvedená koncentrace nemá být překročena. EMULSIONSSCHUTZ EXTRA se s emulzí smísí bez problémů. 

Pokyny: 

Při použití produktu EMULSIONSSCHUTZ EXTRA je nezbytné dodržet následující bezpečnostní opatření:

 ·       Při práci s prostředkem použít vhodný ochranný oblek, rukavice, brýle nebo ochranný štít. 

·       Potřísněnou pokožku okamžitě omýt proudící vodou.

 ·       Při stříknutí do oka, vymýt proudem a následně tuto skutečnost konzultovat s lékařem.

 Bližší informace v tomto směru jsou obsažené v listu s bezpečnostními údaji.

 Mísící tabulka:

 viz. druhý list.

 

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.

-Pokyn pro případ havárie: V případě úniku nebo havárie je nutné informovat příslušné úřady.

 Mísící poměr:

Množství emulze v ltr

Přídavek EMULSIONSSCHUTZ EXTRAv litrech

 při mísícím poměru

 

0,1%

0,2 %

                  20 l

               0,02 l

               0,04 l