DRAW-EX 41

POPIS 

DRAW-EX 41 je pastovité chladící mazivo, které smíchané s vodou dává mléčný roztok.

Toto tažné mazivo, prosté minerálních olejů, se používá podle stupně tváření jako čistá pasta, nebo ve zředěném stavu k tažení drátů, tyčí a trubek z oceli, mosazi a mědi, dále k hlubokému tažení konstrukčních součástí z oceli.

 Výrobek má výborné mazací vlastnosti v zóně přetváření, takže se snižuje opotřebení na tažném nářadí a zlepšuje se povrchová kvalita taženého materiálu. 

Pro použití v tažném výrobním procesu za mokra se vyznačuje dobrou chladící a oplachovací schopností.

 DRAW-EX 41 nezpůsobuje korozi. Pozdější odstranění tažného maziva vodou nebo alkalickými čistidly probíhá bez problémů. Protože jsou alkalické zbytky náchylné vytvářet na kovových plochách skvrny, měl by být k mycímu prostředku přidán konzervační prostředek. 

POUŽITÍ 

DRAW-EX 41 se mimo jiné používá k:

·       tažení drátů z mědi pro elektrotechniku na strojích s tažením za mokra (kromě Niehoff M85) ve vícenásledném tažení až do rychlosti tažení 1
8 m/s.

 

 ·       hlubokému tažení přepracovaného ocelového drátu, např. mosazí potaženého drátěného cordu pro výrobu pneumatik, průřez drátu: 1/0,5 mm, rychlost tažení ca 20 m/s.

·       tažení trub z mosazi na jednoduchých tažných strojích. Přitom jsou roury ponořovány do 10% obj. roztoku, osušeny a pak taženy (konečné opracování).

·       hluboké tažení ocelových součástí na excentrických klikových lisech pro automobilový průmysl, např. sedadla řidiče pro traktory, pouzdra filtrů, krycí víka

·       hluboké tažení zboží pro domácnost, jako jsou hrnce, nádoby, dózy z ušlechtilé oceli.

 Oblasti použití:

Koncentrace         % obj.

Střední a jemné tažení drátů (za mokra)                 2 až 15

 Tažení tyčí a rour

(ponorné tažení)  4 až 10

 Hluboké tažení   10 až 100 

Odkaz:

 Použití roztoku DRAW-EX 41 je nejlépe provádět ve dvou fázích:

 1. fáze: DRAW-EX 41 je smíchán s teplou vodou v poměru 1:1

 2. fáze: Opětovným použitím teplé vody získáme požadovanou koncentraci.