DE-FLUID 39

POPIS

DE-FLUID 39 je bezbarvý, synteticky vyrobený uhlovodík pro elektroerozivní obrábění kovů.

 Produkt je absolutně bez zápachu a vyznačuje se vysokým stupněm čistoty, vynikající oxidační stabilitou a dobrou snášenlivostí s pokožkou. Díky jeho úzkému destilačnímu rozpětí jsou ztráty odparem při procesu obrábění relativně nízké. Na základě velmi nízkého obsahu aromátů je DE-FLUID 39 toxikologicky prakticky nezávadný.

 DE-FLUID 39 umožňuje při optimálních úběrech na obrobku a při relativně nízkém opotřebení elektrody vysokou rozměrovou a tvarovou přesnost a vynikájící povrchovou kvalitu obrobených součástí.

 

 

DE-FLUID 39 má následující technické přednosti: 

·       bezproblémová filtrace v současných filtračních systémech

·       je prakticky bez aromátů a proto toxikologicky nezávadný

·       má dobré chladící a vymývací schopnosti

·       zamezuje ztrátám výnosem

·       při provozu je úplně bez zápachu 

POUŽITÍ

DE-FLUID 39 se používá převážně k elektrojiskrovému obrábění dílů pro výrobu nástrojů a forem, ale také pro výrobu tvarově komplikovaných dílů. DE-FLUID 39 slouží také jako univerzální dielektrikum pro hrubování a obrábění na čisto.

 

 

   

 

Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12

 

 

Zkušební metoda

DE-FLUID 39

 

 

 

Hustota při 15 °C

kg/m3

780

DIN 51 757

Kinematická viskozita při     20°C

                                           40°C

mm2/s

4,7

3,0

DIN 51 562

Bod vzplanutí (Pensky Martens)

°C

115

DIN 51 758

Bot tuhnutí

°C

+3

DIN ISO 3016

Destilační rozsah      začátek

                                 konec

°C

°C

252

350

DIN 51 751

Průrazné napětí

kV/2,5mm

30

DIN 57 370 díl 1

Elektrická vodivost

pS/m

40

ASTM D 2624

Obsah aromátů

objem. %

<0,1

ASTM D 1319

Třída nebezpečnosti

žádná

DIN 51 758 / VF